วันที่ 39 เรียนการบวกกับ ป.1 (18 มกราคม 2560)

ตายิ้ม :)
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

“ทฤษฏีง่าย ๆ ที่ใช้กับการสอนชั้น ป.1 คือให้เขาคุ้นเคยกับบทเรียนเดิมหรือความรู้เดิมก่อน แล้วค่อยเริ่มใหม่”

การเรียนการสอนคณิตศาสตร์ชั้น ป.1 ในวันนี้เป็นเรื่องการบวก ซึ่งนักเรียนเคยเรียนแล้วตอนเทอม 1 ซึ่งเป็นการบวกเลขหนึ่งหลัก แต่ตอนนี้นักเรียนจะต้องพัฒนาทักษะการบวกของตนเองขึ้นมาเป็นการบวกเลข 2 หลัก วิธีการง่าย ๆ เพื่อให้นักเรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้เดิมมาใช้นั้น คือการนำเข้าสู่บทเรียนโดยการให้ตัวแทนนักเรียนออกมาทบทวนทำโจทย์การบวกเลขหนึ่งหลักก่อน แล้วจึงใช้คำถามกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และเริ่มเรียนเรื่องใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิม ผลทีได้ก็เป็นดั่งที่ใจหวัง เพราะเมื่อนักเรียนเข้าใจวิธีการบวกซึ่งมีอยู่แล้ว และนำมาปรับใช้กับการบวก 2 หลักที่เรียนในปัจจุบันทำให้นักเรียนเข้าใจและทำการบวกได้คล่องแคล่ว ดีต่อใจของครูจริง ๆ :)ยังจำการบวกกันได้ไหม ?

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของ นางสาวธนาภรณ์ เชื้อเมืองพาน (ภาคเรียนที่ 2/2559)ความเห็น (0)