เรื่อง 7

นิทานเรื่องชาวนากับงูเห่า

ชาวนาคนหนึ่งออกไปทำงานในตอนฤดูหนาว เขาพบงูนอนแข็งใกล้ตายอยู่ระหว่างทาง ด้วยความสงสารเขาจึงอุ้มงูไว้ในอ้อมแขนเพื่อทำให้มันหายหนาว เมื่องูมีเรี่ยวแรงขึ้น มันจึงสะบัดตัวออกจากชาวนา และกัดเข้าที่คอของชาวนาคนนั้น ชาวนาทนพิษงูไม่ไหวจึงสิ้นใจตายที่ตรงนั้น

นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ทำคุณกับคนพาลรังแต่เป็นภัย

แปล

The Farmer With The Cobra

The farmer went out to work in the winter. He found the snake lying near dead on the way. With compassion, so he carried the snake in his arms to make it stop cold. When the snake has strength up, It flicked itself off from the farmer and bite into the neck of the farmer. The farmer unbearable in poisonous of snake and he died in that area.

Moral of the story: Help the bully will get dangerous from the bully.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การแปลบทความ 15 เรื่องความเห็น (0)