(38) ครูผู้ไม่สอน

Ka-Poom
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

(38)

"ครูผู้ไม่สอน"

มีหลายครั้งต่อหลายครั้งที่ได้รับการสะท้อนจากผู้เข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้ว่า "อาจารย์ไม่สอนเลยแต่ให้เราลงมือทำเอง"

ย้อนกลับมาบนเส้นทางการปฏิบัติธรรมเช่นกัน พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านก็ไม่ได้สอนหรือบรรยายอะไรมากมาย เพียงแค่เราลงมือปฏิบัติแล้วการเรียนรู้ก็เกิดขึ้น เราจะรับรู้ภายในตนเองว่า เราเกิดความรู้ความเข้าใจอะไรเกิดขึ้น

บทบาทของผู้เป็นครูเพียงเอื้อสถานการณ์ เฝ้าดู ติดตามให้เกิดการเรียนรู้ และพร้อมกระโจนเข้าไปช่วยเหลือเมื่อผิดทาง

เราคุ้นชินกับการถูกบอกความรู้ อธิบายความรู้ จนเราขาดทักษะของการสร้างความรู้ในเรื่องนั้นๆ

วันนี้ทำกระบวนการเรียนรู้ R2R ให้กับสำนักส่งเสริมฯ ของกรมอนามัย การจัดการเรียนรู้เป็นการเอื้อให้เขาเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ในเรื่องเค้าโครงการวิจัย และใช้ศักยภาพของกลุ่มเป็นตัวช่วยให้การเรียนรู้ดำเนินไปแบบมีชีวิตชีวา "เพื่อนช่วยเพื่อน"

ผู้เข้าร่วมเขาจะสามารถประเมินตนเองได้ว่า สิ่งที่เขาทำนั้นมาถูกทางไหม สิ่งที่คิดหรือออกแบบการวิจัยนั้นไปในทิศทางเดียวกันหรือไม่ผู้วิจัยถูกฝึกทักษะการเรียนรู้แบบนี้ไปโดยอัตโนมัติ

การจัดกระบวนการเรียนรู้แบบนี้ฝรั่งเรียกว่า Active Learning แต่สำหรับตนเองแล้วเรียกการเรียนรู้แบบนี้ "การปฏิบัติที่นำไปสู่การเรียนรู้ ตามวิถีการปฏิบัติธรรมของพระสายวัดป่ากรรมฐาน" มีกรอบให้เดินหรือมีเป้าหมายชัดเจนว่าเรียนรู้เรื่องอะไร แล้วลงมือทำการเรียนรู้ด้วยตนเอง

พลังชีวิตวันนี้มีมากมาย กลับเข้าที่พักก็นั่งสมาธิภาวนา และทำโยคะกดจุดลมปราณ ทำให้ร่างกายสดชื่นกระฉับกระเฉงยิ่งขึ้น

07-02-2560
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน In Mindความเห็น (0)