(33) ผ่านไปอย่างรวดเร็ว

Ka-Poom
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

(33)

แต่ละวันผ่านไปอย่างรวดเร็ว

พิจารณาการทำงาน เมื่อก่อนอยู่ในส่วนบริการผู้ป่วย ทุกวันนี้อยู่ในส่วนบริการคนทำงาน กิจกรรมแต่ละวันมีวนหมุนไปและผ่านไปอย่างรวดเร็ว

ช่วงเช้าช่วยงานคลินิคจิตเวช ได้คิดสลดสังเวชใจกับตนเองว่า ผู้ป่วยเหล่านี้ต่างล้วนมีกรรมเป็นของตนเองมีโอกาสได้เกิดเป็นคนแต่ตนมารับวิบากกรรมด้วยภาวะการเจ็บป่วยทางจิตใจซึ่งเป็นสิ่งที่รักษายากมาก เคยฟังเทศน์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ว่า "คนวิกลจริตคือ คนที่พ่ายแพ้ต่อกิเลส"

ช่วงบ่ายมีนัดกับทีม R2R กลุ่ม MICU SICU EMS กุมารเวชกรรม และเภสัชกรรม(ผู้ป่วยใน) เห็นความก้าวหน้าของผลงานแล้วรู้สึกชื่นชม R2R เป็นเรื่องใกล้ตัวและนำไปสู่การปรับปรุงพัฒนางานให้ดีขึ้น

ช่วงเย็นกลับไปภาวนาที่วัดและดูแลพูดคุยกับเด็กๆ สังกะลี บอย-ทุ่ง การดูแลอุปการะเด็กสองคนนี้ใช้ศีลและธรรม และการเปิดพื้นที่ของการให้ได้รับโอกาสอุปฐากรับใช้พ่อแม่ครูบาอาจารย์อันเป็นสิ่งที่นำให้เกิดเป็นอริยะทรัพย์ที่จะติดตัวพวกเขาไป แม้หลังความตายสิ่งนี้จะเป็นเสบียงบุญ การศึกษาแบบโลกๆและทรัพย์สินเงินทองเมื่อตายไปก็นำติดตัวไปไม่ได้ แต่คุณงามความดีและบารมีธรรมที่บ่มเพาะสร้างสั่งสมจะติดตามไปกับดวงจิตของเขาไป

อากาศวันนี้เย็นและฝนตก

สะท้อนให้เห็นถึงธรรมชาติที่แปรปรวน เห็นความไม่แน่นอน

ชีวิตของเราก็เช่นกัน ฝึกมองให้เห็นถึงความไม่นอน ใจเราก็จะไม่วุ่นวาย

02-02-2560


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน In Mindความเห็น (0)