(32) เมื่อมีเป้าหมายหลากหลาย

Ka-Poom
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

(32)

ภารกิจการทำงานและการใช้ชีวิตวันนี้เป็นความท้าทายในบทเรียนใหม่ของตนเอง การมีเป้าหมายซ้อนกันหลายเรื่องในหนึ่งวัน

ด้านการงาน

"การทำกระบวนการ KM HR เขต10"

"การเรียนรู้งาน HR เพื่อนำไปสู่การเชื่อมกับ R2R"

"การทำ Training เพื่อสร้าง Coreteam KM ให้กับองค์กรโรงพยาบาลยโสธรในบทบาทของคุณอำนวย(Facilitator) และคุณลิขิต(Note taker)

ด้านชีวิต

"ประสานงานเตรียมความพร้อมการเดินทางของพ่อแม่ครูบาอาจารย์"

"การดูแลสังกะลีบอยทุ่งในช่วงที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ไม่อยู่"

"ติดตามความคืบหน้าของการปรับปรุงซ่อมแซมกุฏิที่พัก"

ย้อนกลับมาถอดบทเรียนกับตนเองทุกอย่างบรรลุตามเป้าหมายทุกเรื่อง ทำให้เห็นว่าการวางแผนที่ดีและการกำหนดเป้าหมายในแต่ละเรื่องกับตนเองว่าต้องการให้ผลออกมาเช่นไร จากนั้นพิจารณากับตนเองคร่าวๆ ว่าจะทำอะไรอย่างไรบ้าง(How to) พร้อมมีสติดำเนินกิจกรรมทุกอย่างอย่างมีสติ เมื่อเรามีสติความเต็มที่และเต็มใจจะเกิดขึ้นทุกๆ ขณะที่เราทำสิ่งนั้น

เมื่อจบภารกิจ

ก็จบความลงที่ใจด้วย

ผลที่ออกมาจะเป็นอย่างไร ก็เป็นตามนั้นอันไหนยังพร่องอยู่ก็พิจารณาหาทางแก้ไขใหม่

ดีใจและปิติมากที่วันนี้การทำงานบรรลุเป้าหมายและเห็นศักยภาพของพี่ๆน้องๆทุกคนที่มาร่วมขับเคลื่อน KM HR ของเขตในวันนี้ เป็นทีมทำงานที่ค่อนข้างครบองค์ประกอบของการทำกระบวนการ

ความดีงามทั้งปวงที่เกิดขึ้นขอบคุณตนเองและทุกบุคคลที่สนับสนุนให้เกิดพื้นที่บ่มเพาะพลังที่งดงามนี้

01-02-2560


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน In Mindความเห็น (0)