(31) ใจต้อง LEAN

Ka-Poom
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

(31)

ใจต้อง LEAN

การทำงานวันนี้ภารกิจจดจ่ออยู่กับงาน R2R KM และการจัดการในศูนย์วิจัยทางการพยาบาล

"สกัดบทเรียน (AAR R2R workshop)จากรุ่นปี 2560"

"เตรียมกระบวนการ KM HR ของเขต10 ที่จะมีขึ้นในวันที่ 1 กุมภาพันธ์"

"ประสานงานเรื่องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงาน R2R และ Nursing Research Center จากโรงพยาบาลปทุมธานี"

เพียงสามภารกิจนี้เมื่อลงมือทำ พลังชีวิตก็เกิดขึ้น ทำให้เกิดการถอดบทเรียนในตนเองได้ว่า เมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีความยินดีพอใจในสิ่งที่ทำ แม้ว่าสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่ชอบหรือไม่ชอบก็ตามแต่เราใช้ปัญญาพิจารณาแล้วยินดีในการทำ เต็มใจในการทำพลังงานด้านบวก(ธรรม)จะเกิดขึ้นมากมายในใจเรา

สิ่งมากระทบมีทั้งบวกและลบ (ธรรมกับกิเลส)แต่ถ้าเราฝึกใช้โอกาสนี้เป็นเรื่องเรียนรู้และฝึกฝนตนเอง เราจะได้พบธรรมะมากมาย "มีดวงตาเห็นธรรม" จิตใจจะอ่อนโยนขึ้น เข้าใจคน เข้าใจโลก ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นได้ง่าย

การฝึกตนเองทำนองนี้ทำให้เราสามารถสะสางอารมณ์ ความคิดด้านลบ(ขยะ/กิเลสในใจ)ไปได้เยอะ จิตใจก็จะเบิกบานผ่องแผ่ว

"ทุกอย่างเกิดขึ้นดีเสมอ" เมื่อมันเกิดแล้วก็ต้องยอมรับและเรียนรู้ สิ่งไหนไม่เหมาะไม่ดีไม่ถูกต้องก็ต้องเรียนรู้ที่จะแก้ไข พัฒนาตนเอง ไม่ทำเช่นเดิมอีก

31-01-2560


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน In Mindความเห็น (0)