​(24) เป็นพิษแต่ไม่เป็นผล

Ka-Poom
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

(24)

เป็นพิษแต่ไม่เป็นผล

การใช้ชีวิตวันนี้ มีความกระฉับกระเฉงในตนเองหลังจากปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตและเพิ่มเทคนิคใหม่ในการฝึกเจริญสติกับตนเอง

มองมาภายในตนเอง ในหนึ่งวันเราสัมผัสอารมณ์ของผู้คนมากมายทั้งลบและบวก ทั้งแบบหยาบและละเอียด โอกาสที่เราจะจัดการอารมณ์บวกหรือลบในตนเองก็ยากขึ้น มีแนวโน้มที่จะปั่นป่วนได้หากว่าเราย่อหย่อนในการฝึกฝนทักษะทางจิตใจในตนเอง

การที่จะปลีกหรือหลีกเลี่ยงไปวิเวกลำพังนั้นไม่ใช่ความเห็นที่ถูกต้องในขณะที่ความเป็นจริงของชีวิตเรายังต้องผูกพันกับสิ่งต่างๆ มากมายภายใต้ปัจจัยแห่งสาเหตุที่เราเคยทำมาในอดีต(วันวาน วันก่อน เดือนก่อน ปีก่อน หรือในอดีตกาล)สิ่งที่เราจะทำได้ดีที่สุดในความเป็นไปในปัจจุบันคือ การตัดสิ่งที่มีแนวโน้มจะรุงรังในอนาคตออก เรียบง่ายที่สุด ซับซ้อนน้อยที่สุด ผูกพันน้อยที่สุด พร้อมตายมากที่สุด (all the time)

การทำสิ่งต่างๆในวันนี้ ...ทำไปแบบ"ทำแล้วจบ...จบแบบผ่านการถอดบทเรียนในตนเอง(self reflection) ทำไม่เหมาะโอกาสหน้าก็อย่าทำอีก ทำแล้วเหมาะสมต่อไปก็ให้เจริญยิ่งๆ ขึ้น"

วันนี้ทำกระบวนการเรียนรู้ R2R บรรยากาศการเรียนผู้ทำกระบวนการพูด/บรรยายให้น้อยที่สุด เปิดพื้นที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติมากที่สุด Refection นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงแก้ไข...สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นความรู้สึกในตนเองสำหรับกระบวนการในวันนี้คือ...ความเป็นมิตร เป็นพี่เป็นน้อง ความเป็นกันเองภายใต้งาน เป็นห้องแห่งการเรียนรู้ที่มีการแบกความเป็นตัวตนน้อย ทั้งๆ ผู้เข้าร่วมมีทั้งพยาบาล ทันตแพทย์ เภสัชกร นักกายภาพบำบัด ผู้ช่วยเหลือคนไข้ หน่วยสนับสนุนเป็นต้น

การเปิดพื้นที่เช่นนี้(Learning space)ทำให้ชีวิตและความรู้สึกเบาสบาย และสร้างสรรค์ง่ายกว่าการเรียนรู้แบบคร่ำเคร่งและผู้สอนผูกขาดความเก่งและเชี่ยวชาญเพียงผู้เดียว

24-01-2560

#kapoomlife

#การทำงานคือการปฏิบัติธรรม

#Noteความคิด

วันนี้ยังเดินขึ้นลงระหว่างชั้น1 ถึง 4-5 ชั้น...สวดอิติปิโส108 ...เพิ่มสวดดังๆ ในใจให้จิตได้ยินสัมผัสแบบไม่เปล่งเสียง


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน In Mindความเห็น (0)