170111-2 ศัพท์ ที่มักสับสน ในการใช้ ชุด A – author

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ว่าถูกต้องในที่นี้ เป็นไปตามมาตรฐานของภาษา

Revised on 2017.01.10

Ref.#595675


author

Dictionary.com สะกด คำอ่าน “author”

(เน้น พยางค์ แรกง awh) ว่า “aw-ther”

Dictionary of Problem Words and Expression

อธิบาย ความหมาย “author”

“บุคคลผู้เขียนหนังสือ” หรือ “ผู้ทำงานเขียนงานอาชีพ” หรือวิชาชีพ

(profession หรือ vocation)

การใช้ “author” เป็น กริยา แบบ ‘transitive’ เช่น

“To author a book” ที่ใช้กันแพร่หลาย

แต่ไม่ถือว่า เป็นการใช้ แบบมาตรฐาน

ให้ใช้แทนด้วยวลี

“To write” “to compose” หรือ “to create”


Longman Dictionary of Contemporary English

ให้รายการ คำที่ใช้ร่วมกับ “author”

เป็น วลี คุณศัพท์ เช่น

“a famous/well-known author” เช่น

‘The famous author Henry James lived here.’

“a best-selling author” เช่น

‘Ian McEwan is a best-selling author.’

“a children’s author” เช่น

‘The children’s author Roald Dahl.’

“Your favorite author” เช่น

‘Who’s your favorite author?’

“a prolific author” หมายถึง

“ผู้ที่ได้เขียนหนังสือหลายเล่ม” เช่น

‘She is also a prolific author with more than 80 books published.’

“a contributing author” หมายถึง

“บางคนผู้เขียน บทความ (articles)”

ให้แก่หนังสือพิมพ์ หรือ นิตยสาร (magazine)

หรือ “ผู้ร่วมเขียน เป็นส่วนหนึ่ง ในหนังสือเล่มหนึ่ง” เช่น

‘Ms Gomez was a contributing author to Chapter 1 of the WG II Report.’


American Heritage Dictionary

ให้ข้อสังเกต การใช้ “author”

ว่า มีการวิพากษ์วิจารณ์ การใช้ “author” เป็น กริยา ‘transitive’

ว่า “เป็นคำพ้องความหมายกับ “write” “ที่ไม่จำเป็น” หรือเป็น “การเสแสร้ง”

ถึงแม้ ให้ข้อสังเกตว่า ดั้งเดิมนั้น ใช้ “author”

อ้างอิงถึง “งานเขียน ที่ได้จัดพิมพ์แล้ว”

และ มิได้รวมกับ “ข้อความ (texts) ที่ยังมิได้จัดพิมพ์

เช่น จดหมายรัก/บันทึกรายวัน

ดังนั้น ทั้งสองคำ จึงมิได้มีความหมายพ้องกัน อย่างแท้จริง


Usage Panel มีแนวโน้ม เห็นด้วยกับมุมมองดั้งเดิมนี้

แต่การเห็นด้วยเช่นนี้ ค่อยๆลดถอยลง ตามเวลาที่ผ่านหลายทศวรรษ

โดยสถิติ การไม่ยอมรับ สำรวจ เมื่อปี 1964 อยู่ที่ 81%

การสำรวจ เมื่อปี 1988 อยู่ที่ 74% ไม่ยอมรับ ในประโยค เช่น

‘He has authored a dozen books on the subject.’

สำรวจ เมื่อปี 2001 ลดลงไปอยู่ที่ 60%

บ่อยครั้ง นักหนังสือพิมพ์ ใช้ กริยา “author”

กับ “การสร้าง” (creation) หรือ “sponsoring” การออกกฎหมาย เช่น

“The senator authored a bill limiting uses of desert lands in California.’

ซึ่งในกรณีเช่นนี้

“ผู้ออกกฎหมาย อาจมิใช่เป็นผู้เขียนที่แท้จริงของกฎหมายฉบับนั้น ที่ออกในชื่อเขา”

โดยที่ อาจเป็นเพียง ผู้เสนอและสนับสนุน แนวคิดและทำให้สำเร็จ

ผลสำรวจ การไม่ยอมรับ ลดลง 13% อยู่ที่ 51% ในปี 2001 จาก 64% เมื่อ 1988

แสดงให้เห็นว่า กริยา “author”

จะได้รับการยอมรับในที่สุด จากคนส่วนใหญ่ ให้เป็นคำพ้องกับ “write”

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน A Revised 161120ความเห็น (0)