170109-1 ศัพท์ ที่มักสับสน ในการใช้ ชุด A – Attribute & contribute

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ว่าถูกต้องในที่นี้ เป็นไปตามมาตรฐานของภาษา

Revised on 2017.01.08

Ref.#595655


Attribute และ contribute


Dictionary.com สะกด คำอ่าน “attribute”

(กริยา เน้น พยางค์ สอง trib) ว่า “uh-trib-yoot”

(นาม เน้น พยางค์ แรก a) ว่า “a-truh-byoot”

Dictionary.com สะกด คำอ่าน “contribute”

(เน้น พยางค์ สอง trib) ว่า “kuh n-trib-yoot”


Common Errors In English Usage

อธิบาย “attribute”

ว่า ใช้เมื่อ ต้องการบอก บางคน

ว่า “คุณ ‘attribute’ ความสำเร็จ ของคุณ “to their help.”

ต้องใช้ “attribute” ที่ หมายถึง

“เชื่อว่า” หรือ “ถือว่า” เป็นผลมาจากสิ่งหนึ่ง เช่น

‘Many diseases can be attributed to stress.’

‘This play is usually attributed to Shakespeare.’

ส่วน “contribute” หมายถึง

“to give” = การให้บางสิ่ง

“โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เงิน/สินค้า แม้เวลา เพื่อช่วย ให้ทำบางสิ่งสำเร็จ เช่น

‘An electrical problem may have contributed to the crash.’

‘Large companies contribute money to both parties.’

‘Several hundred people contributed articles, photographs and cartoons.’


Macmillan Dictionary

ให้รายละเอียด “contribute”

เป็น กริยา ใช้ตามด้วย infinitive “to” เช่น

‘Many local businesses offered to contribute to the school rebuilding fund.’

ใช้เป็น วลี ร่วมกับ “a lot” “factor” “much” “nothing” เช่น

‘He felt he had nothing to contribute to the discussion.’

‘Speed is a contributing factor in many road accidents.’

อธิบาย การใช้ “contribute” ว่า

อย่าใช้ กริยา รูป infinitive ตามหลัง “contribute”

ให้ใช้ตามแบบ “contribute to doing something” เช่น

อย่าใช้ว่า “Technology has contributed to improve our lives.”

ให้ใช้ว่า “Technology has contributed to improving our lifes.’

อย่าใช้ว่า “A positive aspect of education is that it contributed to confirm one’s identity.’

ให้ใช้ว่า “A positive aspect of education is that it contributed to confirming one’s identity.’

สามารถใช้ ในแบบ “contribute to something” ได้ด้วย เช่น

‘Technology has contributed to improvements in our lives.’

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน A Revised 161120ความเห็น (0)