170104-2 ศัพท์ ที่มักสับสน ในการใช้ ชุด A – As a whole & on the whole

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ว่าถูกต้องในที่นี้ เป็นไปตามมาตรฐานของภาษา

Revised on 2017.01.03

Ref.#595582-3


As a whole และ on the whole

Dictionary of Problem Words and Expression

อธิบายการใช้ วลี ทั้งสองสำนวน เป็นคำฟุ่มเฟือยซ้ำซาก

และ คร่ำครึ ควร หลีกเลี่ยง

หากจำเป็นต้องใช้ ให้สังเกตว่า

“as a whole” หมาย รวมทั้งกลุ่ม ไม่จำเป็นต้องแยกรายตัว

ส่วน “on the whole” หมายถึง

“for the most part” = โดยส่วนใหญ่ หรือ

“in general.” = โดยทั่วไป เช่น

As a whole, our salesmen get much credit and attention, but some salesmen are low in prestige and income.’

‘The festival will be great for our city and for the country as a whole.’

‘A healthy economy is in the best interests of society as a whole.’

On the whole, it was quite a good speech.’


สำนวน “The whole nine yards.”

ใช่ไม่เป็นทางการ ที่นิยมใช้ในอเมริกาเหนือ

หมายถึง “รวมทุกอย่างเท่าที่เป็นไปได้” หรือ “ที่มีอยู่” เช่น

‘Send in the troops, aircraft, nuclear submarine experts, the whole nine yards.’


Common Errors in English Usage

อธิบาย การใช้ “as far as”

ว่า แต่เดิม มีการใช้ สำนวน

“As far as music is concerned, I especially love Baroque opera.”

แต่ปัจจุบัน ได้ตัด วลี “is concerned” ออก

ซึ่ง การเปลี่ยนแปลง อาจได้รับอิทธิพล

จากความสับสน กับวลี คล้ายๆกัน คือ

การใช้ “as for”ในประโยค เช่น

“As for money, I don’t have any.” ถือว่าใช้ได้

หากแต่เมื่อเป็น “As far as money, I don’t have any.” ถือว่า รุงร้ง

การใช้ วลี “as follows” ต้องเป็น พหูพจน์ เสมอ

หมายถึง “as comes next” หรือ

“what is listed next”

โดย Common Errors in English Usage

อธิบายว่า เป็นวลี มาตรฐาน ที่ไม่เปลี่ยนแปลงจำนวน

โดย สิ่งที่ตามมานั้น เพิ่มได้จาก หนึ่ง ถึงจำนวนมาก

ถือว่าไม่ถูกต้องในรูป เอกพจน์ “as follow”


Dictionary of Problem Words and Expression

อธิบาย การใช้ “as good as” เพื่อแสดงการเปรียบเทียบ เช่น

‘This suit is as good as that one.’

เมื่อใช้ สำนวนนี้ แทนความหมาย “practically”

ถือเป็นการใช้คำที่ฟุ่มเฟือย ในประโยค เช่น

“He as good as promised to go.”

“This suit is as good as new.”

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน A Revised 161120ความเห็น (0)