โรคร้ายจากสัตว์เลี้ยง

โรคร้ายจากสัตว์เลี้ยง


โรคติดต่อจากสัตว์สู่คนที่ตรวจพบได้บ่อยในปัจจุบันมีอยู่ 3 โรค คือ (1.) โรคพิษสุนัขบ้า เป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนที่ร้ายแรงชนิดหนึ่ง เกิดจากเชื้อไวรัส "เรบีส์" โรคพิษสุนัขบ้ามีอาการ 2 รูปแบบ คือ แบบดุร้าย และแบบเซื่องซึม สามารถติดต่อโรคได้จากน้ำลายสัตว์ที่เป็นบ้า เช่น โดนสุนัขหรือแมวที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้ากัดหรือข่วน อาการในคนจะมีความแตกต่างกันไป ซึ่งถ้าเราสงสัยว่าจะถูกสัตว์ที่เป็นบ้ากัด ควรรีบทำความสะอาดบาดแผล ด้วยสบู่และล้างออกด้วยน้ำสะอาด และแต้มเบตาดีน จากนั้นควรรีบไปพบแพทย์ทันที อาการเบื้องต้นในระยะ 2-3 วันแรก อาจมีไข้ต่ำๆ ต่อไปจะมีอาการเจ็บคอ เบื่ออาหาร อ่อนเพลีย คันหรือปวดแสบปวดร้อนตรงบริเวณแผลที่ถูกกัด มีอาการตื่นเต้นง่าย กระสับกระส่าย ไม่ชอบแสงสว่าง มีภาวะการกลืนลำบาก แม้จะเป็นของเหลวหรือน้ำ เจ็บมากเวลากลืน เพราะการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อที่ใช้ในการกลืน และสุดท้ายอาจมีอาการชัก เป็นอัมพาต หมดสติ และเสียชีวิต เนื่องจากส่วนที่สำคัญของสมองถูกทำลายไปหมด โรคนี้สามารถป้องกันได้โดยการพาสัตว์เลี้ยงของเราไปทำวัคซีนพิษสุนัขบ้ากับสัตวแพทย์ และควรทำการฉีดกระตุ้นซ้ำอย่างสม่ำเสมอ

(2.) โรคพยาธิ ส่วนใหญ่สัตว์เลี้ยงสามารถติดพยาธิได้จากแม่สู่ลูกยกตัวอย่างเช่น พยาธิปากขอ และพยาธิไส้เดือน สัตว์เลี้ยงที่ติดพยาธิบางครั้งอาจจะไม่แสดงอาการ สำหรับพยาธิปากขอ อาการที่พบได้บ่อยคือ ท้องเสีย ถ่ายเหลว ถ่ายเป็นสีดำ เหงือกซีด และมีภาวะโลหิตจางร่วม เป็นต้น คนเลี้ยงสามารถติดพยาธิปากขอได้ถ้าสัตว์เลี้ยงของเรามีพยาธิ และไปถ่ายตามสนามหญ้า ในอุจจาระที่มีไข่พยาธิ ซึ่งเมื่อมีอุณหภูมิความชื้นที่เหมาะสมไข่พยาธิจะพัฒนาไปเป็นตัวอ่อนระยะติดต่อ ซึ่งสามารถติดสัตว์เลี้ยง และคนได้ ดังนั้นเราควรนำสัตว์เลี้ยงไปตรวจสุขภาพ และทำการถ่ายพยาธิพร้อมกันกับการทำวัคซีน จะช่วยลดการเกิดโรคได้

(3.) เชื้อรา (Ringworm) ซึ่งโรคนี้มักพบในแมว จะมี ขนร่วง เป็นวงๆ และมีสะเก็ด ในแมวมักพบการติดเชื้อแบบทั่วตัว หรือเป็นตัวกักเก็บโรคแบบไม่แสดงอาการทางคลินิกใดๆได้ เจ้าของสามารถติดเชื้อราได้จากการอุ้มหรือสัมผัสกับแมวโดยตรงได้ ถ้ามีลักษณะของโรคผิวหนังเกิดขึ้น กับสัตว์เลี้ยงของเรา ควรรีบพาไปพบสัตวแพทย์ทันที

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กัญจน์พร ม.4/3 เทอม 2ความเห็น (0)