161222-5 ศัพท์ ที่มักสับสน ในการใช้ ชุด A – anytime & any time

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ว่าถูกต้องในที่นี้ เป็นไปตามมาตรฐานของภาษา

Revised on 2016.12.21


Anytime และ any time

Common Errors in English Usage

อธิบาย ว่า “anytime”

ที่บางครั้ง พบ สะกดแบบนี้ เนื่องจากแนวเทียบ กับ “anywhere”

การสะกด ตามแบบดั้งเดิม คือ แยกเป็น สองคำ “any time”

แต่ หลาย Dictionary ยังให้ความหมายของ “anytime”

คล้ายๆกัน


Collins COBUILD English Dictionary

ให้ความหมาย “anytime” คือ

“a point in time” ที่มิได้ กำหนด ตายตัว เช่น

‘The college admits students anytime during the year.’

‘Call me anytime. I’m always home.’


Oxford Advanced Learner’s Dictionary

อธิบาย “any time”

ใช้ใน British English เป็น กริยาวิเศษณ์

ใน US English สะกด “anytime” ที่ใช้เพียงบางครั้ง ใน BrE

หมายถึง “at a time that is not fixed”

สำนวน “anytime soon” (ใน US English)

ใช้ใน ประโยค ปฏิเสธ และ คำถาม

เพื่อ อ้างอิง “อนาคตอันใกล้” เช่น

‘Do you think she’ll be back anytime soon?’


Collins COBUILD English Dictionary

อธิบาย การใช้ “any time”

ถ้าคุณ สามารถ ทำบางสิ่ง “any time” หรือ “at any time”

หมายถึง คุณสามารถทำสิ่งนั้น เมื่อใดก็ตาม ที่คุณต้องการ เช่น

‘If you’d like to give it a try, just come any time.’

‘They can leave at any time.’

เมื่อคุณใช้ “any time” โดยไม่มี “at”

สามารถ สะกด “anytime” เช่น

‘I could have left anytime.’

‘We’ll be hearing from him anytime now.’

ถ้าคุณ ต้องการกล่าวว่า

“สามารถทำบางสิ่งได้ เมื่อใดก็ตามที่ต้องการสิ่งหนึ่ง”

สามารถใช้ “any time” ร่วมกับ

“that” clause โดยไม่มี “that” เช่น

Any time you need him, let me know.’

Any time the banks need to increase rates on loans they are passed on very quickly.’

ยังสามารถใช้ “any time”

ในประโยค ปฏิเสธ ให้หมายถึง “some time” เช่น

‘We mustn’t waste any time in Athens.’

‘I haven’t had any time to learn how to use it properly.’

เมื่อใช้ “any time” ให้หมายถึง

“some time” ต้องไม่สะกดว่า “anytime”

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน A Revised 161120ความเห็น (0)