161126-4 ศัพท์ ที่มักสับสน ในการใช้ ชุด A – Adapter / adaptor

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องในที่นี้ เป็นไปตามมาตรฐานของภาษา

Revised on 2016.11.26


Adapter และ Adaptor

Dictionary.com สะกดคำอ่านทั้ง “adapter และ adaptor”

(เน้น พยางค์ ที่สอง) ว่า “uh-dap-ter”


A-Z of Correct English Common Errors in English

อธิบาย การใช้ “adapter และ adaptor” แบบดั้งเดิม

แตกต่างที่ “สงวน คำลงท้าย ‘er’ ให้ใช้เฉพาะกับ “บุคคล” เช่น

‘An adapter of novels.’

และใช้ คำลงท้าย “or” ใช้สำหรับ อุปกรณ์ ไฟฟ้า

แต่ปัจจุบัน หลายหน่วยงาน ควบคุมการใช้ภาษา

“ยอมรับให้ใช้แทนกันได้”

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน A Revised 161120ความเห็น (0)