สรุปงานในปีงบประมาณ 2555-2556


สรุปการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตลอดระยะเวลาในระหว่างปี พ.ศ. 2555 – 2559

 

 

ปีงบประมาณ 2555 (ตุลาคม 2554 –กันยายน 2555)

 


 

 

ปี พ.ศ. 2555 งานประชาสัมพันธ์ปรับปรุงโครงสร้างภายในงานให้มีความชัดเจนขึ้น โดยการแบ่งส่วนงานออกเป็น 4 หน่วย ประกอบด้วย หน่วยสื่อสารภาพลักษณ์องค์กรและเครือข่ายประชาสัมพันธ์ภายใน มช. , หน่วยผลิตสื่อและเผยแพร่ , หน่วยมวลชนสัมพันธ์ และหน่วยบริหารธุรการทั่วไป การเน้นใช้สื่อแบบบูรณาการ ทั้งสื่อบุคคล (เครือข่ายผู้ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์) สื่อสิ่งพิมพ์ (ข่าว มช. รอบสัปดาห์ ข่าวทองกวาว นิตยสาร@Campus สื่อกิจกรรม (โปสเตอร์ แผ่นปลิว ป้ายไวนิล ป้าย Cut-out) สื่อกระจายเสียง (รายการวิทยุและสปอตเผยแพร่) สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (เว็บไซต์ แบนเนอร์ Social Media สื่อLED กลางแจ้ง)

 

 

 

โดยได้ยึดหลักการนาเสนอข่าวของมหาวิทยาลัย 1 เรื่อง ต้องได้มากกว่า 2 ช่องทางการนาเสนอ เน้นการเผยแพร่ภารกิจครอบคลุมยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ด้าน โดยเฉพาะด้านการวิจัยผ่านสื่อสิ่งพิมพ์หลักสาคัญ (ข่าว มช.รอบสัปดาห์) ภายในแนวคิด 1 งานวิจัยรายสัปดาห์ ขณะเดียวกันงานประชาสัมพันธ์ได้พยายามสร้างความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มเป้าหมายผู้เกี่ยวข้อง ทั้งกลุ่มเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย (การพัฒนาบุคลากรโดยการจัดศึกษาดูงาน การอบรม บรรยาย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านงานประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ภายในผู้ปฏิบติงานด้านประชาสัมพันธ์) กลุ่มสื่อมวลชนทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมทั้งประสานความร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่นและสื่อมวลชน ในกิจกรรมต่างๆ

 

 

 

และได้ปรับปรุงกระบวนการตรวจตัดข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ผ่านสื่อมวลชน ประเภทหนังสือพิมพ์ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการปฏิบัติงาน ทำให้สามารถนำมาคำณวณคุณค่างาน (PR Valued) วิเคราะห์การดำเนินงานให้เกิดประโยชน์ต่อการปรับปรุงพัฒนางาน


 

 

ในปีงบประมาณนี้ ได้เริ่มต้นศึกษาข้อมูลเพื่อการนำเสนอการปรับปรุงโครงสร้างงาน เพื่อให้เกิดความคล่องตัวด้านการดำเนินงาน โดยโครงสร้างการดำเนินงานภายในงานประชาสัมพันธ์ใหม่ เพื่อการเป็นศูนย์สื่อสารองค์กร การแบ่งภาระงานใหม่ ประกอบด้วย หน่วยสื่อสารองค์กร (เน้นการผลิตสื่อเผยแพร่) หน่วยประชาสัมพันธ์ (เน้นการให้บริการ) เพื่อให้มีภาระงานชัดเจนในการขยายผลไปสู่การก่อตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรในอนาคต

ปีงบประมาณ 2556 (ตุลาคม 2555 –กันยายน 2556)

งานประชาสัมพันธ์ได้ดำเนินการสร้างสัมพันธภาพอันดีภายในกลุ่มเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยทั้งภายในองค์กรและระหว่างองค์กร มีการพัฒนาบุคลากรโดยการฝึกอบรม บรรยาย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านงานประชาสัมพันธ์ มีการประสานงานให้แก่สื่อมวลชนทั้งในส่วนภูมิภาคและกรุงเทพมหานคร และดำเนินกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมในวาระการเฉลิมฉลองของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะครบ 50 ปี ในปี พ.ศ. 2558 ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยอย่างเป็นระบบทั่วทั้งองค์กร (Brand Image)
 

งานประชาสัมพันธ์ได้ดำเนินงานภารกิจใหม่ๆ สรุปดังนี้

 

 

 

  • จัดการบรรยายและกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้แก่เครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย

 

 

  • เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการเครือข่ายประชาสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กร ทอมก (ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยในกำกับ) เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน และเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ ทอมก ไปสู่กลุ่มเป้าหมายในวงกว้าง

 

 

  • จัดโครงการผู้บริหารเยี่ยมผู้บริหารสื่อมวลชนในกรุงเทพฯ (New Year Media Visit)เพื่อนำผู้บริหารได้มีโอกาสพบผู้บริหารสื่อมวลชน ขอบคุณในความร่วมมือเผยแพร่ข่าวสารของมหาวิทยาลัย และเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับสื่อมวลชนผ่านทางผู้บริหารสื่อมวลชน

 

 

  • จัดการประกวดภาพถ่ายสวยงามในรั้วมช. หัวข้อ มช.ร่มแดนช้าง เพื่อเตรียมการเฉลิมฉลองเนื่องในวาระโอกาสที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะครบรอบ 50 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

 

  • จัดการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ฉลองครบรอบวาระ 50 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเตรียมการเฉลิมฉลองเนื่องในวาระโอกาสที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะครบรอบ 50 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

(ยังมีต่อ)

หมายเลขบันทึก: 618234เขียนเมื่อ 8 พฤศจิกายน 2016 16:29 น. ()แก้ไขเมื่อ 30 มิถุนายน 2021 15:28 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (2)

โอโหพี่ดาว

เหมือนสรุปงานประจำปีเลยครับ

ขอบคุณมากๆครับ

แต่นานจัง

ปีงบประมาณ 2556 (ตุลาคม 2555 –กันยายน 2556)...

สวัสดีค่ะน้องอาจารย์ ดร.ขจิต

นานมาก ไม่มีเวลาถ่ายทอดลงบันทึก ได้แต่เก็บซ่อนเอาไว้เงียบๆ ค่

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี