วันที่ 5 วันปิยมหาราช (23 ตุลาคม 2559)

เช้าวันอาทิตย์แสนสดใส ... เป็นวันหยุดที่ใคร ๆ เขาใฝ่หา แต่เราไม่ได้หยุด "

ในเช้าวันอาทิตย์ ที่ 23 ตุลาคม 2559 ซึ่งเป็นวันปิยมหาราช เราได้เข้าร่วมงานพิธีถวายพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2559 ที่เทศบาลหนองป่าครั่งจัดขึ้น ณ ลานกิจกรรมหน้าอนุสาวรีย์ วัดบวกครกน้อย เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง โดยมีประชาชนตำบลหนองป่าครั่ง รวมถึงผู้ประกอบการ ผู้แทนหน่วยงาน และองค์กรต่างๆ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช เพื่อเป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ซึ่งเราเป็นตัวแทนของโรงเรียน เข้าร่วมกิจกรรมในภาคเช้านี้ สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนาวสาวสายธาร อินทร์ตา (ภาคเรียนที่2/2559)ความเห็น (0)