5 ปีผ่านมากับมือใหม่บริหารประชาสัมพันธ์


ฉันสรุปภารกิจที่ได้นำตัวเองเข้ามาสู่พื้นที่ทำงานอันมีขอบเขตกว้างใหญ่​ไพศาล

 

เป็นเวลาห้าปีแล้วที่ความเปลี่ยนแปลงในชีวิต บนเส้นทางสายใหม่เกิดขึ้น

ฉันจึงทบทวน ย้อนพินิจ ทำงานอะไรบ้างในการบริหารงานประชาสัมพันธ์ สำเร็จมากน้อยแค่ไหน อะไรยังมิได้ลงมือทำ แล้วจะทำอะไรต่อไป วึ่งพอสรุปผลงานตัวเองออกมาได้เป็นลำดับ คือ

  1. ปรับปรุงโครงสร้างงาน เก็บเกี่ยวเรียนรู้หาความชำนาญบุคลากรภายในงาน
  2. จัดระบบงานและปักคนลงงานอย่างเหมาะสม สานสัมพันธภาพกลุ่มที่เกี่ยวข้อง
  3. เล่นให้เป็นจากอีเว้นท์สำคัญ (ครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัย)
  4. ปักหมุด เดินหน้า สร้างรากฐานงานให้มั่นคงมีคุณภาพ
  5. วางแผนงานสร้างผู้นำคนใหม่

 

 

 

ตลอดระยะเวลา 50 ปีของการเติบโตในงานประชาสัมพันธ์ มีภารกิจหลักในการดำเนินการเป็นศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร (Press Center) พร้อมกับเผยแพร่นโยบายการบริหารการดำเนินงาน และกิจกรรมต่างๆ ที่สอดคล้องตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย ของผู้บริหารตลอดจนหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ออกสู่สาธารณชน เพื่อให้ได้ทราบถึงข่าวคราวความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ ภายใต้กลยุทธ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดคือ ประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยอย่างเป็นระบบทั่วทั้งองค์กร (Brand Image)

ฉันเริ่มเข้ามารับงานในช่วงเวลาที่องค์กรจะมีวาระครึ่งร้อย ในระหว่างปี พ.ศ. 2555 – 2559 มีกิจกรรมสำคัญ คือ การเฉลิมฉลองวาระครบ 50 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย จึงนับเป็นโอกาสอันดีในงานภารกิจเพื่อการประชาสัมพันธ์รูปแบบใหม่ ผ่านกรณีศึกษาสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์ในอนาคต นอกเหนือจากภาระหน้าที่ในงานประจำ งานบริหารจัดการ ยังมีการคิดสร้างสรรค์งานใหม่ๆ มาเป็นโจทย์ให้ท้าทายการทำงาน ดังนั้น แผนกิจกรรม/โครงการและเป้าหมายทำงานใหม่ๆ ที่ยังไม่เคยดำเนินการ โดยงานประชาสัมพันธ์ที่ถูกฉันกำหนดไว้อย่างกว้างๆ ในระหว่างปี พ.ศ. 2555 – 2559 มีดังนี้

กิจกรรม/โครงการ เป้าหมาย
1 การจัดทำสื่อใหม่ : CMU Application นำเสนอข้อมูลสำคัญของมหาวิทยาลัยทางโทรศัพท์มือถือ/เครื่องคอมพิวเตอร์ , IPhone , IPad เป็นต้น 
 
มี CMU Application (ช่องทางใหม่ในการเผยแพร่ข้อมูล)
 
2 จัดการประกวดแผนงานประชาสัมพันธ์, ออกแบบโลโก้ Brand Image , ผลิตภาพยนตร์สั้น เพื่อการเผยแพร่สื่อผ่านSocial Network อาทิ YouTube 
 
มีกิจกรรม1 ครั้ง/ปี ได้สื่อเผยแพร่อย่างน้อย 1ชุด 
 
3 การจัดทำสื่อดั้งเดิมพร้อมการรณรงค์ส่งเสริมการรับรู้ Brand Image ไปยังกลุ่มประชากรภายในมหาวิทยาลัย ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์สื่อป้ายตามสถานที่รวมทั้งสื่อเคลื่อนที่ 
 
กลุ่มเป้าหมายมีการรับรู้ Brand Image
 
4 การมี Brand Ambassador (จากบุคคลเด่นในสาขาต่างๆ และจากทุกกลุ่มเป้าหมายของมหาวิทยาลัยให้ทำหน้าที่ Brand Ambassador เพื่อการสื่อสารสื่อความเป็นมหาวิทยาลัยแห่งความเป็นเลิศ) 
 
มี Brand Ambassador อย่างน้อย 1 คนต่อกลุ่มเป้าหมาย
 
5 ออกแบบ ผลิตสื่อวีดิทัศน์แผ่นพับแนะนำมหาวิทยาลัยที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย สำหรับทุกคณะ หน่วยงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในกิจกรรมให้การต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนากิจกรรมต่างๆ ควบคู่กับการนำเสนอสื่อภายในคณะ หน่วยงานนั้นๆ 
 
มีสื่อเผยแพร่อย่างน้อย 2ชุด 
 
6 ผลิตของที่ระลึกเพื่อสนับสนุนเผยแพร่โลโก้และการสร้างBrand Image 
 
มีของที่ระลึกอย่างน้อย 1รายการ/ปี 
 
7 เสนอให้มีและร่วมจัดกิจกรรมก่อนเผยแพร่หรือเปิดตัวผลิตภัณฑ์(การจัดงานอีเว้นท์งานวิจัยเด่นๆ) 
 
มีกิจกรรมอย่างน้อย 1รายการ/ปี 
 
8 ร่วมกิจกรรมและเผยแพร่การจัดกิจกรรมเพื่อท้องถิ่นชุมชนการทำกิจกรรมเพื่อสังคม ( Corporate Social Responsibility-CSR) แสวงหาเครือข่ายภายนอกมหาวิทยาลัย (วงการธุรกิจเอกชน องค์กรเอกชน ที่เกี่ยวข้อง มีแนวคิดอุดมการณ์ตรงกัน) จัดกิจกรรมก่อนเปิดตัวผลิตภัณฑ์(ผลผลิตจากงานวิจัยเด่นๆ) 
 
มีกิจกรรมอย่างน้อย 1รายการ/ปี 
 


9 สื่อมวลชนสัมพันธ์ (การเยี่ยมเยือนสื่อมวลชนส่วนกลางการจัดPress Trip เชิญสื่อมวลชนจากส่วนกลาง 5-10 ฉบับ และสื่อภายในจังหวัด พบปะ มีกิจกรรม Open House เด่นๆ ของมหาวิทยาลัย เพื่อการผลิตข่าวลงในหน้าสื่อสิ่งพิมพ์) 
 

 

 

มีกิจกรรมและมีข่าวเผยแพร่ในสื่อ

ห้าปีผ่านไป ภารกิจที่ได้ดำเนินการผ่านพ้น มีลองผิดลองถูก แต่ถือว่าเป็นบทเรียนที่ดี ในเส้นทางชีวิตของคนหนึ่งคน มีผลต่อคนอีกหลายคน ต่องาน และงาน บันทึกการทำงานแต่ละปีที่เริ่มต้น จะได้นำมาถ่ายทอดไว้ในสมุดบันทึก สถานีปฏิบัติประชาสัมพันธ์ นี้เพื่อเผยแพร่เป็นรายงานและประโยชน์ในการต่อยอดของทีมงานต่อไปค่ะ

 

 

 

ยังมีต่อ--

สรุปการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตลอดระยะเวลาในระหว่างปี พ.ศ. 2555 – 2559

หมายเลขบันทึก: 617925เขียนเมื่อ 4 พฤศจิกายน 2016 16:03 น. ()แก้ไขเมื่อ 30 มิถุนายน 2021 15:27 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี