161028-1 ศัพท์ ที่มักสับสนในการใช้ ชุด W – Whatever

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องนี้ อ้างอิงตามมาตรฐานของภาษา


Whatever

(DPWE) อธิบายว่า “whatever” เป็นคุณศัพท์ หมายถึง “any … that”

ไม่ควรตามด้วย “that” เมื่อใช้ในประโยค ตามตัวอย่างนี้

‘I won’t pay any attention to whatever objection that you may have.’

ใช้ “whatever” เป็น สรรพนาม (pronoun) ในประโยคเช่น

‘Whatever did you mean?’

โดยที่ “what” เป็น pronoun และ “ever” เป็น Adverb เช่นในประโยค

What did you ever mean?’

ในการใช้เป็นทางการ ควรเขียนติดกันเป็นคำเดียว “whatever”


(CCED) อธิบาย การใช้ “whatever”

ที่สามารถใช้เป็นได้ทั้ง Pronoun, a determiner หรือ เป็น Adverb

เมื่อใช้ “whatever” เป็น “pronoun” หรือ “determiner”

เพื่ออ้างอิงถึง “สิ่งใดหรือทุกสิ่ง” ที่เป็นชนิดหนึ่งโดยเฉพาะ

‘I read whatever I could find about the course.’

‘You can buy whatever ingredients you need from the market.’

ยังสามารถใช้ “whatever” เพื่อกล่าวว่า “บางสิ่งเป็นความจริงในทุกสถานการณ์ที่เป็นไปได้”

Whatever happens, I’ll be back by five.’

‘Whatever type of garden you have, you can have fun growing your own vegetables.’

เมื่อใช้ “whatever” เป็น “adverb”

โดยให้ “whatever” ตามหลัง “nothing” หรือ

ตามหลัง “a noun phrase” เริ่มต้นด้วย “no”

เพื่อ เน้นว่า “ไม่มี ของเฉพาะชนิดหนึ่ง อยู่เลย”

‘He knew nothing whatever about it.’

‘There is no scientific evidence whatever to support this view.’

บางครั้งใช้ “whatever” เป็น คำถาม เพื่อ “แสดง ความแปลกใจ”

Whatever is the matter?’

Whatever do you want to go up there for?’

แต่ยัง มีคนจำนวนมากเห็นว่า เป็นการใช้ที่ไม่ถูกต้อง ควรแยกเป็นสองคำ

What ever does it mean?’


ในการสนทนาไม่เป็นทางการ บางครั้ง ใช้ “whatever”

เป็นการตอบรับ เพื่อแสดงว่า “ไม่สนใจหรือไม่มีความเห็น”

เกี่ยวกับบางสิ่ง ซึ่ง เป็นการใช้ ที่ค่อนข้าง เสียมารยาท

‘Shall we get a pizza tonight?’ – ‘whatever’ I don’t mind.’

‘You really should try to be more organized with your schoolwork,’ - ‘Yeah, whatever.’


(AHD) อธิบาย การใช้ “whatever”

ว่า สามารถใช้ ทั้ง “whatever” และ “what ever” ในประโยค เช่น

“Whatever (หรือ What ever) made her say that?"


บ่อยครั้ง ที่นักวิจารณ์ (critics) คัดค้านการใช้ในรูป คำเดียว

แต่กระนั้น นักเขียนที่มีคนเชื่อถือจำนวนมาก ยังคงใช้อยู่

เช่นเดียวกับ คำเช่น “whoever” “whenever” “wherever” “however”


ในการใช้เป็น “Adjective” ต้องใช้ในรูปที่เขียนเป็น คำเดียว เท่านั้น

เมื่อใช้ วลีที่เริ่มต้นด้วย “whatever” เป็นประธานของประโยค

ไม่ควรใช้ comma เช่น

Whatever you do is right.’

แต่ในกรณีอื่น ส่วนมาก จำเป็นต้องใช้ comma เช่น

‘Whatever you do, don’t burn the toast.’


ดูความหมาย คำย่อที่ #601860

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ENGLISH R thru Zความเห็น (0)