วันที่ 1 ยินดีต้อนรับการเปิดภาคเรียนที่ 2 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (26 ตุลาคม 2559)

<p “=””>สวัสดีเช้าวันเปิดเทอม เช้าวันที่ต้องเริ่มต้นกับที่ฝึกสอนแห่งใหม่ เช้าที่ต้องพบเจอนักเรียนใหม่ เพื่อนใหม่ และคุณครูคนใหม่ รู้สึกตื่นเต้น และรู้สึกท้าทาย ต้องพบเจอกับอะไรใหม่ๆที่กำลังจะเกิดขึ้น เปิดเทอมวันแรกเลยมาโรงเรียนเช้าหน่อย การเริ่มต้นที่ดีมีชัยไปกว่าครึ่ง เดินสำรวจโรงเรียนและพบปะกับนักเรียน บริเวณโรงเรียนมีเพียงสองอาคารที่เชื่อมต่อกัน พื้นที่ของโรงเรียนมีจำกัด ลานกิจกรรมก็มีพื้นที่น้อย แต่ก็ต้องมีการบริหารจัดการที่เป็นไปตามสภาพหรือบริบทของโรงเรียน </p> <p “=””>กิจกรรมหน้าเสาธง ใช้เวลาเพียงน้อยนิดก่อนที่ผู้อำนวยการจะมากล่าวต้อนรับนักเรียนในวันเปิดเทอมใหม่ และได้แนะนำนักเรียนฝึก ประสบกาณ์วิชาชีพครู คนใหม่จำนวน 7 คน ให้นักเรียนได้รู้จักหน้าตาและชื่อจริง - ชื่อเล่น ในภาคเรียนนี้ได้รับมอบหมายให้สอนรายวิชา สังคมศึกษา ฯ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และวิชาศิลปะชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 รู้สึกดีใจที่นักเรียนดีใจที่คุณครูจะได้ไปสอน คุณครูสัญญาว่าจะทำให้เต็มที่และสุดความสามารถ </p> <p “=””>
</p> <p “=””>
</p> <p “=””>วันนี้มีกิจกรรมสำคัญของโรงเรียนคณะครูและนักเรียนได้ร่วมพิธีถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ โดยมีผศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผลผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ร่วมพิธีถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร และได้ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีโดยพร้อมเพรียงกัน ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
</p> <p “=””>
</p> <p “=””>
</p> <p “=””>
</p> <p “=””>
</p> <p “=””>
</p> <p “=””>จากนั้นก็เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนตามชั้นเรียน ได้รับมอบหมายให้ประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2 ได้สังเกตการสอนในรายวิชาที่ตนเองจะต้องสอน และช่วยคุณครูภายในชั้นเซ็นสมุดการบ้านนักเรียน
</p> <p “=””>
</p> <p “=””>
</p>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวศศิภา อ่อนเขียว (ภาคเรียนที่ 2/2559)ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ปักหมุด ... จุดเริ่มต้นของภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙