โทรศัพท์คือ?โทรศัพท์คือ?
...........................
โทรศัพท์ ได้ยินใกล้ เสียงจากไกล
คือความหมาย แห่งทูระ สัททะเสียง
จะมือถือ หรือโทรศัพท์บ้าน นั้นก็เปลือง
เสียงสำเนียง จากที่ไกล ให้ระวังโทรศัพท์ แปลว่า "เสียงจากที่ไกล"

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พระมหาทองสมุทร ธมฺมาทโรความเห็น (0)