ธัมมัสวนานิสงส์ (อานิสงส์หรือประโยชน์)ของการฟังเทศน์ ๕ อย่างธัมมัสวนานิสงส์

อันผู้ใด ฟังธรรม สุดล้ำเลิศ
ก่อให้เกิด ผลา อานิสงส์
ย่อมได้ฟัง สิ่งไม่เคย- ฟังเลยงง
พอพระสงฆ์ เทศน์บรรยาย ได้สุขใจ

แต่สิ่งใด ได้ฟังแล้ว ยิ่งแจ๋วชัด
และขจัด สิ่งให้งง หายสงสัย
ทำความเห็น ให้ถูกต้อง ไม่หมองใน
เกิดจิตใจ ผ่องแผ้ว แก้วนพคุณ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พระมหาทองสมุทร ธมฺมาทโรความเห็น (0)