วงโยธวาทิต

สวัสดีค่ะ จะมาเล่าถึงเรื่องวงโยธวาทิต ประกอบด้วยเครื่องลมทองเหลือง เครื่องลมไม้และเครื่องกระทบ วงโยธวาทิตได้ถูกพัฒนามาหลายระดับจนได้นำมาบรรเลงในงานต่างๆ ลักษณะของวงโยธวาทิตมี3ประเภท คือ 1.วงเดินแถว ใช้บรรเลงใช้บรรเลงเดินนำหน้าขบวนต่างๆ เป็นการเดินแถวที่เป็นระเบียบ เข้มแข้ง เร้าใจ ส่วนมากจะนิยมใช้เพลงมาร์ช 2.วงนั่งบรรเลง การนำวงโยธวาทิตมาบรรเลงเป็นแบบคอนเสิร์ต โดยนำบทเพลงที่บรรเลงในการเดินแถวมาเรียบเรียงใหม่ให้เป็นเพลงคล้ายวงออร์เคสตรา 3.วงแปรขบวน เป็นการนำวงโยธวาทิตมาเดินแปรแถวเพื่อให้เป็นรูปภาพสวยงานและต้องเหมาะสมกับเพลงที่บรรเลงด้วย

สรุปได้ว่า วงโยธวาทิตเป็นวงดนตรีที่มเครื่องดนตรีหลายรุปแบบ เช่น เครื่องลมไม้ เครื่องลมทองเหลืองและเครื่องกระทบ สามารถใช้บรรเลงได้ในงานต่างๆตามความเหมาะสมและใช้เพลงที่เข้ากับบรรยากาศของงานเพื่อให้ผู้ชมผู้ฟังเกิดความรู้สึกคล้อยตามบทเพลง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วงโยธวาทิตความเห็น (0)