บันทึกวันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ | อนิจจัง Transformation

Ka-Poom
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

อนิจจัง Transformation

การแปรเปลี่ยนที่มีอยู่ในทุกลมหายใจ

.......

วันนี้เกิดอาการเมาหัว... เป็นสำนวนที่ผู้ป่วยมักพูด....ให้ได้ยินอยู่บ่อยๆ

"ยายมีอาการอย่างไรบ้างคะ"...ยายตอบ "เมาหัว" ...

กว่าจะทราบได้ว่าอาการเมาหัวนั้นคือ อาการมึนศีรษะ หรือวิงเวียนศีรษะ ก็ทำความเข้าใจในตนเองพอสมควรแต่ก็ประทับใจในสำนวนนี้...

ที่เกิดอาการเมาหัว...ก็เพราะว่าฟังเรื่อง Transformative Learning หรือ Transformation มากเกินไปพอนานๆ เข้าหยุดฟัง และมาเกิดการตั้งคำถามกับตนเองว่า การพูดเรื่องนี้ที่ใช้สำนวนหรือภาษาอย่างเรียบง่ายควรเป็นอย่างไร

ก็มาปิ๊งแว้ปก่อนเขียนบันทึกนิดหน่อย...

"การแปรเปลี่ยนที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาทุกครั้งของการหายใจเข้าและหายใจออก

ถ้าเราทำความรู้ตัวเราจะพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น ... และตลอดเวลา

การได้พบกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้นั้นจะต้องมาจากกระบวนการเรียนรู้"...

เมื่อเรารู้ลมหายใจ "เข้าและออก"...เราจะพบว่าทุกสิ่งอย่างต่างล้วนมีการเปลี่ยนแปลง ...

ทางการศึกษา กำลังให้ความสนใจเรื่องนี้มาก ... โดยส่วนตัวมองต่างหรืออาจจะไม่ต่างแต่ขอพูดหักมุมออกไปนิดหน่อยหรืออาจดูไกลโขสำหรับบางคนบางกลุ่ม...

Transformative Learning หรือ Transformation ก็คือกระบวนการเรียนรู้ที่ทำให้มนุษย์รู้ซึ้งถึงคำว่า "อนิจจัง"

อนิจจังคือ ความไม่ดำรงอยู่ หากแต่แปรเปลี่ยนไป

การเรียนรู้นำมาซึ่งการทำความเข้าใจในธรรมชาติว่า ทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลง

ความรู้ก็เช่นเดียวกัน ... ไม่มีความรู้ใดที่นำไปสู่ความถือมั่นได้ นอกจากความจริงที่ว่า ธรรมชาติมีการเปลี่ยนแปลง...

บุคคลที่รับรู้ในตนเองในเรื่องการเปลี่ยนแปลง กระบวนการภายในเขาจะเกิดการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา

และตกผลึกผ่านการใคร่ครวญ (วิมังสา) และยิ่งผ่านการใคร่ครวญมากเท่าไร ก็จะยิ่งนำไปสู่การแสวงหาคำตอบ ซึ่งสภาวะการกระทำเช่นนี้เราเรียกว่า ... ฉันทะ วิริยะ และมีจิตจดจ่อ (จิตตะ) ต่อการทำความรู้กับตนเองในเรื่องนั้นๆ จนกว่าจะสว่างๆ กระจ่างแจ้ง....

กระบวนการทั้งสิ้นทั้งปวง... ที่เกิดขึ้นจนมาถึงสว่างกระจ่างแจ้งนั่นก็คือ Transformation...นั่นเอง

และทุกๆ กระบวนการเรียนรู้ในทุกๆ บุคคลไม่มีถูกหรือผิด...

ไม่มีเก่งหรือโง่....มีแต่เกิดการเรียนรู้ไปตามธรรมชาติที่เขาเป็น

คนที่มีโครงสร้างทางสมองที่ซับซ้อนที่เหมาะต่อการทำความเข้าใจเรื่องยากๆ ก็จะมีธรรมชาติอีกแบบหนึ่ง เด็กที่มีปัญหาทางโครงสร้างทางสมองเขาก็มีกระบวนการเรียนรู้อีกแบบหนึ่งตามธรรมชาติของเขา อย่างที่เขาเป็น...

ครูทำหน้าที่ทำความเข้าใจตามธรรมชาตินั้นและสนับสนุนเขาให้ดำเนินไปตามธรรมชาติที่เขาเป็น

เขียนถอดบทเรียนใคร่ครวญในตนเองเช่นนี้

ไม่แน่ใจว่าจะถูกมองว่าเพี้ยนไปหรือเปล่า ...แม้จะเพี้ยนแต่ใจนี้ก็สว่างกระจ่างแจ้งออกจากอาการเมาหัว

...

๑๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน In Mindความเห็น (0)