ห้องเรียนใต้ผืนฟ้าและร่มเงาไม้

Ka-Poom
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

"ณ ศานตินิเกตัน ภาพของครูที่ยืนอยู่ด้านหน้า มีนักเรียนระดับประถม, มัธยม นั่งล้อมเป็นรูปครึ่งวงกลมภายใต้ร่มไม้ที่ร่มรื่น เสียงท่องบทเรียน เสียงร้องเพลงของนักเรียน ผสานกลมกลืนกับเสียงนก ที่อาศัยอยู่ในหมู่แมกไม้ เป็นภาพ เป็นเสียง ที่ผู้ไปเยี่ยมชมศานตินิเกตันในยามเช้าจะได้พบเห็นเป็นปกติ

อาณาบริเวณที่ผู้เขียนยืนดูบรรยากาศดังที่กล่าวมานั้น เป็นเขตที่มีชื่อเรียกว่า "บาทภาวนา" (Patha - Bhavana) เป็นการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา บรรยากาศที่สัมผัสได้นั้นช่างเหมาะสมกับความหมายของชื่อเรียกเสียเหลือเกิน เป็นบรรยากาศของการเรียนรู้ด้วยการภาวนาให้เกิดรากฐานที่มั่นคงแห่งชีวิต

การศึกษาเรียนรู้ภายใต้ร่มไม้นี้ ยังเป็นไปเหมือนเมื่อครั้งที่ท่านคุรุเทพยังมีชีวิตอยู่ ห้องเรียนจะเริ่มต้นตั้งแต่เช้าตรู่ของแต่ละวัน ยกเว้นวันพุธซึ่งเป็นวันหยุด การเรียนรู้ในยามเช้านี้เป็นไปตามความเชื่อที่ว่า ยามเช้าเป็นช่วงที่จิตผ่องใสเบิกบาน เป็นสถานะที่เหมาะสมสำหรับการรับรู้ที่งดงาม และการเรียนรู้จะต้องเป็นไปด้วยจิตใจที่เบิกบาน การเรียน การร้องรำทำเพลง จึงเป็นไปด้วยกัน พร้อม ๆ กัน ภายใต้บรรยากาศที่โปร่งสบายด้วยธรรมชาติ ที่งดงามรอบ ๆ ตัวของผู้เรียน"

#Noteความคิด

ดีใจที่ครั้งหนึ่งในชีวิตได้ทำเช่นนี้


การเรียนภายใต้ร่มไม้นั้นท่านคุรุเทพได้เคยอธิบายไว้ว่า อย่างน้อย ๆ มีเหตุผลที่ดี 2 ประการ คือ

1. นักเรียนได้เรียนรู้ภายใต้บรรยากาศที่สวยงามตามฤดูกาลของธรรมชาติ และ
2. มีความเปิดเผยโปร่งใสให้ผู้อื่นได้ร่วมรับรู้ว่า ครูกำลังสอนอะไรและนักเรียนกำลังเรียนรู้อะไร

เหตุผลทั้ง 2 ประการนี้สำคัญมากในคติแห่งการเรียนรู้แบบอินเดีย ข้อแรกทำให้เกิดการเรียนรู้ความเป็นจริง เป็นไปภายใต้ความสวยงามของธรรมชาติ ทำให้ความรู้เกี่ยวกับความจริงเกิดขึ้นด้วยความรู้สึกที่งดงาม เข้าใจกฎธรรมชาติ, แดด, ฝน, ลม, ใบไม้ผลิ, ใบไม้ร่วง,ความเปลี่ยนแปลงวงจรชีวิตที่เกิดขึ้นในพื้นที่สาธารณะ ย่อมเป็นสัญญาณให้รู้ว่า ความรู้เป็นสาธารณะและเป็นของสาธารณะ มิใช่เป็นของคนใดคนหนึ่งเป็นการจำเพาะ และความรู้ที่เป็นสาธารณะนี้ ย่อมจะเป็นประโยชน์เกื้อกูลต่อมนุษยชาติ มากกว่า ความรู้ที่เป็นสมบัติของปัจเจกบุคคล

ที่มา http://v1.midnightuniv.org/midnight2545/document95...ทันทีที่อ่านบทความยังไม่ทันจบดี...ภาพเก่าๆ ผลุดขึ้นมา

และรีบไปรื้อค้น...

รู้สึกปิติและอิ่นในใจ ข้าพเจ้ามักได้รับแรงบันดาลใจที่ดีเสมอทางด้านการศึกษา

และครั้งหนึ่งในชีวิตก็ได้หาญกล้าและดีงามที่สร้างห้องเรียนไร้ผนังขึ้นมา...บ่มเพาะเด็กๆ

ชื่นฉ่ำใจเสมอเวลา...เวลาที่นึกถึง

...

21 กันยายน 2559

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน In Mindความเห็น (0)