ประเทศในทวีปอเมริกา(อเมริกาเหนือ ละตินอเมริกา)

แคนาดา (Canada)

สีแดงบนด้านซ้ายและด้านขวา หมายถึง มหาสมุทรแอตแลนติกและมหาสมุทรแปซิฟิก

สีขาว หมายถึง ผืนแผ่นดินอันกว้างใหญ่และหิมะ

ใบเมเปิล เป็นสัญลักษณ์ของแคนาดา ซึ่งใช้เป็นตราแผ่นดินมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 19

สหรัฐอเมริกา (United States of America)

สีแดง สีน้ำเงิน และสีขาว เป็นสีที่มีความหมายว่าสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศของประชาชนร่วมสมัย

ดาว 50 ดวง แสดงจำนวนรัฐที่มีอยู่ 50 รัฐ

แถบสี 13 แถบ หมายถึง อาณานิคม 13 แห่งที่ได้รวมตัวกันเป็นสหรัฐอเมริกาในปี ค.ศ.1776

สหรัฐเม็กซิโก (United Mexican States

สีเขียว หมายถึง เอกราช

สีขาว หมายถึง ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก

สีแดง หมายถึง ความเป็นหนึ่งเดียวของชนเผ่าต่างๆ

ตราแผ่นดินซึ่งเป็นรูปนกอินทรีคาบงูเกาะอยู่บนต้นตะบองเพชรนั้นมาจากตำนานของชาวอัซเต็ก

สาธารณรัฐฮอนดูรัส (Republic of Honduras)

สีน้ำเงินและสีขาวเป็นสีธงของสหพันธ์อเมริกากลาง ที่รวมตัวขึ้นหลังจากได้รับเอกราชจากสเปน

สีน้ำเงิน หมายถึง ทะเล

สีขาว หมายถึง ความปรารถนาในการรวมกันเป็นหนึ่งเดียว

รูปดาว 5 ดวง คือสัญลักษณ์แทน 5 ประเทศ ที่รวมกันเป็นสหพันธ์อเมริกากลาง

สาธารณรัฐเอลซัลวาดอร์ (Republic of El Salvador)

ขาวและสีน้ำเงินเป็นสีธงของสหพันธ์อเมริกากลาง ที่รวมตัวกันหลังจากได้รับเอกราชจากสเปน

สีน้ำเงิน หมายถึง ทะเลแคริบเบียนและมหาสมุทรแปซิฟิก

สีขาว หมายถึง ผืนแผ่นดินและสันติภาพ

ตราแผ่นดินที่อยู่ตรงกลางธง เป็นสัญลักษณ์ของอิสรภาพและความเท่าเทียมกัน

สาธารณรัฐปานามา (Republic of Panama)

สีแดง หมายถึง สีของพรรคเสรีนิยม

สีน้ำเงิน หมายถึง สีของพรรคอนุรักษ์นิยม

สีขาว หมายถึง ความร่วมมือระหว่าง 2 พรรค

ลายธงที่สมมาตรหมายความว่า ปานามาอยู่ระหว่างทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ และอยู่ระหว่างมหาสมุทรแอตแลนติกและมหาสมุทรแปซิฟิก

สาธารณรัฐนิการากัว (Republic of Nicaragua)

สีขาวและสีฟ้าเป็นสีของธงสหพันธ์อเมริกากลาง ที่รวมตัวกันขึ้นหลังจากได้รับเอกราชจากสเปน

สีฟ้า หมายถึง ทะเลแคริบเบียนและมหาสมุทรแปซิฟิก

สีขาว หมายถึง ผืนแผ่นดินและความยุติธรรม

สาธารณรัฐกัวเตมาลา (Republic of Guatemala)

สีขาวและสีฟ้าเป็นสีของธงสหพันธ์อเมริกากลางที่รวมตัวกันหลังจากได้รับเอกราชจากสเปน

สีฟ้า หมายถึง ทะเลแคริบเบียนและมหาสมุทรแปซิฟิก

สีขาว หมายถึง ผืนแผ่นดินและสันติภาพ

ตรงกลางธงชาติเป็นรูปนกเรสเปลนเดนต์เกตซัล ซึ่งเป็นนกประจำชาติ

สาธารณรัฐคอสตาริกา (Republic of Costa Rica)

สีขาวและสีน้ำเงินมาจากสีธงสหพันธ์อเมริกากลาง ที่รวมตัวกันขึ้นหลังจากได้รับเอกราชจากสเปน

สีน้ำเงิน หมายถึง ท้องฟ้า

สีขาว หมายถึง สันติภาพ

สาธารณรัฐเฮติ (Republic of Haiti)

สาธารณรัฐเฮติ (Republic of Haiti)

เฮติครอบคลุมพื้นที่ 3 ส่วนของเกาะฮิสปันโยลาทางด้านทิศตะวันตกในหมู่เกาะเวสต์อินดีส เป็นประเทศแรกในลาตินอเมริกาที่ประกาศเอกราช

และมีรัฐบาลที่เป็นคนผิวดำปกครองประเทศ

สีน้ำเงิน หมายถึง คนผิวดำ

สีแดง หมายถึง คนที่มีเลือดผสมระหว่างคนผิวดำและคนผิวขาว

ตรงกลางธงชาติเป็นตราแผ่นดิน แสดงถึงความกล้าหาญในการต่อสู้เพื่อเอกราช

สาธารณรัฐโดมินิกัน (Dominican Republic)

สีน้ำเงิน หมายถึง พระเจ้า

สีแดง หมายถึง มาตุภูมิ

สีขาว หมายถึง อิสรภาพรูปกางเขนสีขาว เป็นสัญลักษณ์ของศาสนาคริสต์

ธงที่มีตราแผ่นดินอยู่ตรงกลางนี้จะใช้เฉพาะในงานหรือพิธีที่เป็นทางการเท่านั้น

เบลีซ (Belize)

สีน้ำเงินเป็นสีของพรรคฝ่ายรัฐบาลในสมัยที่ได้รับเอกราช และยังหมายถึงท้องทะเลและมิตรภาพที่มีต่อประเทศเพื่อนบ้าน

สีแดง เป็นสีของพรรคฝ่ายค้าน และยังหมายถึงความมุ่งมั่นในการปกป้องผืนแผ่นดิน

ตรงกลางธงคือตราแผ่นดินซึ่งมีรูปผลิตผลที่สำคัญของเบลีซ

แอนติกาและบาร์บูดา Antigua and Barbuda

ประเทศนี้ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของหมู่เกาะเวสต์อินดีส

สีดำ หมายถึง คนผิวดำเชื้อสายแอฟริกาซึ่งเป็นพลเมืองส่วนใหญ่ของประเทศ

สีขาว หมายถึง คนผิวขาวเชื้อสายยุโรปและหาดทราย

สีน้ำเงิน หมายถึง ความหวัง

สีเหลือง หมายถึง พระอาทิตย์

สีแดงที่เป็นรูปตัวอักษร V มาจากคำว่า victory หมายถึง ชัยชนะของคนในชาติ

เครือรัฐบาฮามาส (Commonwealth of the Bahamas)

สีดำ หมายถึง พลังของคนผิวดำเชื้อสายแอฟริกา

สีเหลือง หมายถึง หาดทรายและพระอาทิตย์

แถบสีฟ้า 2 แถบ หมายถึง ทะเลแคริบเบียนและมหาสมุทรแอตแลนติกที่ห้อมล้อมประเทศ

บาร์เบโดส Barbados

สีน้ำเงินด้านซ้ายและขวา หมายถึง ทะเลแคริบเบียนและมหาสมุทรแอตแลนติก

สีเหลือง หมายถึง ผืนแผ่นดิน รูปสามง่ามเป็นสัญลักษณ์ของเทพโพไซดอน

ซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งท้องทะเล สามง่ามยังหมายถึง หลักการในระบอบประชาธิปไตย อีกด้วย

สาธารณรัฐตรินิแดดและโตเบโก (Republic of Trinidad and Tobago)

สีแดง หมายถึง เปลวไฟและพลังของประชาชน

เส้นสีขาว 2 เส้น หมายถึง เกาะตรินิแดดและเกาะโตเบโก

แถบสีดำ หมายถึง ความมั่งคั่งของแผ่นดิน ความสามัคคีและการรวมกันเป็นหนึ่งเดียว

เครือรัฐโดมินิกา (Commonwealth of Dominica)

สีเขียว หมายถึง ป่าไม้

สีเหลือง หมายถึง ชนพื้นเมือง

สีดำ หมายถึง คนผิวดำและผืนแผ่นดิน

สีขาว หมายถึง คนผิวขาวและแม่น้ำ

รูปกางเขน หมายถึง ศาสนาคริสต์ สีแดงที่อยู่กลางธง หมายถึง ความยุติธรรม

รูปดาว หมายถึง ความหวังและความเท่าเทียม และมีนกแก้วซึ่งเป็นนกประจำชาติ

เซนต์คิตส์และเนวิส (Saint Kitts and Nevis)

สีเขียว หมายถึง เกษตรกรรม

สีดำ หมายถึง คนเชื้อสายแอฟริกา

สีแดง หมายถึง การต่อสู้เพื่อเอกราช

สีเหลือง หมายถึง พระอาทิตย์

รูปดาว 2 ดวง หมายถึง เกาะเซนต์คิตส์และเกาะเนวิส

จาเมกา (Jamaica)

สีดำ หมายถึง คนเชื้อสายแอฟริกาซึ่งเป็นพลเมืองครึ่งหนึ่งของประเทศ และความยากลำบากในอดีต

สีเขียว หมายถึง เกษตรกรรมและความหวัง

สีเหลือง หมายถึง พระอาทิตย์และทรัพยากรธรรมชาติ

ตัวอักษร X หมายถึง การเป็นประเทศที่นับถือศาสนาคริสต์

สาธารณรัฐคิวบา (Republic of Cuba)

สีแดง หมายถึง เลือดที่หลั่งไหลจากการต่อสู้เพื่อเอกราช

รูปดาวสีขาว หมายถึง ชาติ

แถบสีน้ำเงิน หมายถึง ภูมิภาค 3 เขต เมื่อครั้งได้รับเอกราช

แถบสีขาว 2 แถบ หมายถึง อุดมการณ์อันบริสุทธิ์ในการทำสงครามเพื่อเอกราช

เกรเนดา (Grenada)

สีแดง หมายถึง ความสามัคคีและความกล้าหาญ

สีเขียว หมายถึง เกษตรกรรม

สีเหลือง หมายถึง พระอาทิตย์และสติปัญญา

ดาว 7 ดวง หมายถึง ภูมิภาคทั้ง 7

รูปที่อยู่ทางด้านซ้าย คือ ลูกจันทร์เทศ

ลูกจันทร์เทศ คือ เครื่องเทศที่มีกลิ่นหอมฉุนและมีความขมอยู่ในตัวใช้เป็นเครื่องเทศปรุงอาหารประเภทเนื้อและทำเค้ก

เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ (Saint Vincent and the Grenadines)

สีฟ้า หมายถึง ทะเลและท้องฟ้า

สีเหลือง หมายถึง พระอาทิตย์และหาดทราย

สีเขียว หมายถึง ผลผลิตทางการเกษตรและพลังประชาชน

รูปข้าวหลามตัดสีเขียว 3 รูป ที่ประกอบกันเป็นรูปตัว V มาจากตัวอักษรตัวแรกของชื่อเกาะวินเซนต์

เซนต์ลูเซีย (Saint Lucia)

รูปสามเหลี่ยม 2 รูป หมายถึง ภูเขาพีตอนส์ ภูเขาไฟฝาแฝดซึ่งยังปะทุอยู่ เป็นยอดที่สูงที่สุดของเกาะ

สีฟ้า หมายถึง ทะเลแคริบเบียนและมหาสมุทรแอตแลนติก

สีเหลือง หมายถึง แสงอาทิตย์และความมั่งคั่ง

สีดำ หมายถึง คนผิวดำเชื้อสายแอฟริกา

สีขาว หมายถึง คนผิวขาวเชื้อสายยุโรป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ธงชาติความเห็น (0)

หมายเลขบันทึก

615398

เขียน

21 Sep 2016 @ 17:21
()

แก้ไข

19 Jun 2018 @ 16:05
()

สัญญาอนุญาต

ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง
อ่าน: คลิก