ขนมไทยมงคล ๙ อย่าง

เรื่อง ขนมไทยมงคล ๙ อย่าง

๑. ขนมทองหยิบ
มีลักษณะคล้ายดอกไม้สีทอง ใช้ในพิธีมงคลต่างๆ ให้ความหมายถึงการหยิบจับการงานสิ่งใด ก็เป็นเงินเป็นทอง เกิดความมั่งคั่งร่ำรวย

๒. ขนมทองหยอด
ใช้ประกอบพิธีมงคลต่างๆ หรือมอบเป็นของขวัญในโอกาสสำคัญ แทนคำอวยพรให้ร่ำรวยประดุจให้ของขวัญเป็นทองคำ

๓. ขนมฝอยทอง
ลักษณะเป็นเส้น ใช้ในงานมงคลสมรส ถือเคล็ดกันว่าห้ามตัดเส้นขนมให้สั้น อันหมายถึงการครองชีวิตคู่จะได้รักกันยืนยาว

๔. ขนมชั้น
มีลักษณะเป็นแผ่นซ้อนกันเก้าชั้น ซึ่งคนโบราณเชื่อว่าเลขเก้าเป็นเลขสิริมงคล หมายถึงความเจริญก้าวหน้าเลื่อนยศถาบรรดาศักดิ์ให้สูงยิ่งๆ ขึ้นไป

๕. ขนมทองเอก
มีลักษณะสง่างามโดดเด่น ใช้มอบเป็นของขวัญในการฉลองการเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่ง เป็นเหมือนคำอวยพรให้เป็นที่หนึ่ง

๖. ขนมเม็ดขนุน
มีรูปร่างคล้ายเม็ดขนุนและมีความเชื่อกันว่าชื่อเม็ดขนุนเป็นสิริมงคล ช่วยให้มีคนสนับสนุนหน้าที่การงานและกิจการต่างๆ ที่ได้กระทำอยู่

๗. ขนมจ่ามงกุ
มีขั้นตอนการทำที่ซับซ้อน จึงนิยมประกอบพิธีการที่มีความสำคัญจริงๆ ให้ความหมายถึงการมีเกียรติยศสูงส่ง หรืออวยพรให้มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน

๘. ขนมถ้วยฟู
หมายถึงความเจริญเฟื่องฟู ใช้ประกอบในงานพิธีมงคลต่างๆ ทุกงาน

๙. ขนมเสน่ห์จันทร์
เชื่อกันว่า คำว่าเสน่ห์จันทร์เป็นคำที่มีสิริมงคล ทำให้มีเสน่ห์คนรักคนหลงดั่งความหอมหวลของผลจันทร์ ใช้ประกอบพิธีงานมงคลสมรส

ขนมไทยโบราณทั้งเก้าอย่างนี้มีความสำคัญต่อประเพณีและวัฒนธรรมไทยเป็นอย่างมาก เด็กๆ ควรที่จะรู้จักเพื่อที่จะอนุรักษ์ให้คงอยู่สืบไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กัญจน์พร 00517ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณนะคะ