ลดขยะ

เรื่อง ลดขยะ

น้อยคนที่จะรู้ว่าในวันหนึ่งๆ มนุษย์แต่ละคนผลิตขยะกันมากแค่ไหน ถ้าลองสังเกตดูจะพบว่าตั้งแต่ตื่นนอนตอนเช้าจนถึงจรดค่ำ มนุษย์ได้บริโภคสินค้าต่างๆ ไปมากเพียงใด ที่สำคัญสิ่งเหล่านั้นกลายมาเป็นเศษขยะที่มนุษย์สร้างขึ้นเองในเวลาไม่นานนัก ทั้งเศษอาหาร ถุงพลาสติก กล่องโฟม ขวดพลาสติก เศษกระดาษ กระป๋องสเปรย์ หลอดไฟฟ้า และแบตเตอรี่โทรศัพท์เคลื่อนที่หรือมือถือ โดยเฉพาะขยะถุงพลาสติกที่ต้องใช้เวลาย่อยสลายนานเป็นร้อยเป็นพันปี ซึ่งมีแนวโน้มจะเพิ่มมากขึ้น เพราะทุกวันนี้มนุษย์บริโภคสิ่งของทั้งจำเป็นและฟุ่มเฟือยต่างๆ มากมาย และสร้างขยะกันแทบทุกวินาที อีกทั้งความมักง่ายของคนที่ทิ้งขยะไม่เป็นที่เป็นทาง ก็ยิ่งสร้างปัญหาขยะตกค้างจนยากต่อการจัดการ ขยะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งในเรื่องทัศนียภาพที่เสียไปจากกองขยะที่ตกค้างอยู่ตามพื้น ส่งกลิ่นเหม็น ทำให้อากาศเสีย น้ำเสีย ดินเสื่อม จนในที่สุดก็กลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของหนู ยุง แมลงสาบ และแมลงวัน ซึ่งเป็นพาหะนำโรคติดต่อ ตลอดจนสิ่งมีชีวิตที่มองไม่เห็น ได้แก่ เชื้ออหิวาตกโรค ไทฟอยด์ และโรคบิด ทำให้มีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย โดยเฉพาะการเข้าสู่ร่างกาย เช่น การปนเปื้อนในอาหาร การสูดดมกลิ่นขยะ หรือไอสารพิษ รวมถึงอันตรายจากการสัมผัสหรือจับต้องสารเคมี และวัตถุมีคมในขยะ ทั้งนี้ การจะแก้ปัญหาขยะจึงคงไม่ได้อยู่ที่การซื้อรถขยะ หรือหาที่เผา ฝังกลบหรือหาที่ทิ้งขยะมากขึ้น เพราะไม่ว่าจะมีมากเท่าไรก็คงไม่พอ แต่วิธีที่ง่ายกว่าคือเปลี่ยนที่ความคิดของคน โดยชุมชนต้องร่วมกันใส่ใจสิ่งแวดล้อม และสร้างขยะให้น้อยลง เริ่มตั้งแต่เรื่องง่ายๆ เช่น การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก ใช้กระติกน้ำแทนขวดพลาสติก และรีไซเคิลแทนที่จะทิ้ง จะสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหลือเชื่อ ดังวิธีลดขยะเพื่อความสวยงามของชุมชนบ้านเรา โดยมองว่า "ขยะ" ทุกชิ้นคือ "ทรัพยากร" อย่างหนึ่ง ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อีก และหาวิธีกำจัดให้ถูกต้อง แยกประเภทขยะมูลฝอยภายในบ้าน เพื่อสะดวกแก่ผู้เก็บขนและง่ายต่อการนำไปกำจัด แปรสภาพขยะมูลฝอยที่ย่อยสลายได้ เช่น เศษพืชผักผลไม้ หมักเป็นปุ๋ยหมักชีวภาพใส่ต้นไม้บำรุงดิน และบำบัดกลิ่นเหม็นต่างๆ เลือกซื้อสินค้าที่ใช้ซ้ำได้ เช่น ถ่านไฟฉายที่ชาร์จใหม่ได้ ลดปริมาณขยะมูลฝอยอันตรายในบ้าน หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีและหันไปใช้วิธีการทางธรรมชาติแทน เช่น ใช้เปลือกส้มแห้งนำมาเผาไล่ยุง เป็นต้น เลือกใช้สินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก หรืออาจนำขยะขวดแก้วมาตกแต่งวาดลวดลายให้สวยงาม ท่านผู้ฟังคะ การนำสิ่งของที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่อย่างคุ้มค่า หรือนำมาดัดแปลงให้ใช้ประโยชน์ได้อีก รวมทั้งการนำสิ่งของที่ใช้แล้วมาผ่านกระบวนการแปรรูป หรือที่เรียกว่า รีไซเคิล เพื่อนำมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตครั้งต่อไปนั้น ยังมีอีกมากมาย ที่ทุกคนสามารถทำให้ปริมาณขยะลดลงได้ และยังช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมบ้านของเราให้น่าอยู่อีกด้วย และจากการที่ประเทศไทยมีปริมาณขยะชุมชนเกิดขึ้นมากถึง ๔๑,๐๐๐ ตันต่อวัน และมีกำลังการกำจัดได้เพียง ๑๖,๐๐๐ ตันต่อวัน ดังนั้น กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จึงศึกษาเทคโนโลยีที่อาจแปลงขยะเก่าให้เป็นพลังงานทดแทน เพื่อสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมที่ดีในอนาคต


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กัญจน์พร 00517ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

Yes! We are living among rubbish and most of us don't see any 'better'. Let us show them. Let us show children "clean school'; let us show patients 'clean hospital'; let us show our home in 'clean street';...