Amazing waterfall

เรื่อง Amazing waterfall


ในประเทศไทย มีน้ำตกต่าง ๆ กระจายอยู่ตามผืนป่าหลายร้อยแห่ง ทั้งเล็ก ใหญ่ บ้างก็มีน้ำไหลชุ่มฉ่ำตลอดปี บ้างก็มีเฉพาะในช่วงฤดูฝนเท่านั้น ซึ่งขึ้นอยู่กับความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่า ต้นน้ำ และภูมิอากาศของโลกในปีนั้น ๆ ด้วย หากเรามองน้ำตกแค่ผิวเผินก็คงไม่แตกต่างกัน แต่ถ้าได้พิจารณาให้ละเอียด น้ำตกแต่ละแห่งก็มีความพิเศษเฉพาะตัว บางแห่งเป็นน้ำตกสายเดียวสูงนับร้อยเมตร บางแห่งลดหลั่นลงมาเป็นขั้นบันไดดูงดงาม ทว่าบางแห่งกลับไหลลงจากหน้าผาแล้วทิ้งตัวลงมาเป็นสายยาว นอกจากนี้ยังแบ่งน้ำตกตามลักษณะของหิน เช่น น้ำตกหินทราย น้ำตกหินแกรนิต น้ำตกหินปูน รวมถึงน้ำตกลักษณะพิเศษอย่างน้ำตกแสงจันทร์อีกด้วย ความงดงามของน้ำตก นอกจากจะเกิดจากสายน้ำและลักษณะทางธรณีวิทยาแล้ว นิเวศวิทยาของสิ่งมีชีวิตบริเวณน้ำตกและลำธารก็น่าสนใจอย่างยิ่ง เพราะพืชและสัตว์มากมายได้ปรับตัวให้สามารถเจริญอยู่ในพื้นที่พิเศษ เช่น ในบริเวณสายน้ำตกที่น้ำไหลเชี่ยว จะมีสัตว์บางชนิดที่ปรับตัวให้อยู่ได้ในบริเวณนี้ เช่น ปลาติดหิน หอย กุ้ง หนอนปลอกน้ำ เป็นต้น และเมื่อพ้นออกไปยังบริเวณน้ำเอื่อย ๆ จะพบปลาชนิดต่าง ๆ เป็นจำนวนมากเช่นกัน ส่วนริมตลิ่งก็มักจะมีพืชที่ชอบความชื้นสูง เช่น มอส เฟิร์น กล้วยไม้ ดอกดาวหิน เป็นต้น จึงสามารถบอกได้ว่าน้ำตกและลำธารที่เชื่อมต่อกันนั้น เป็นสังคมของสรรพชีวิตที่ทรงคุณค่ายิ่งนัก เพราะพืชสีเขียวที่สามารถผลิตอาหารได้เอง สัตว์กินพืช สัตว์กินสัตว์เหล่านี้ ล้วนก่อเกิดสายใยอาหารและเชื่อมโยงกันเป็นสังคมชีวิตน้ำตก ที่สลับซับซ้อนน่าอัศจรรย์ยิ่งนัก เมื่อกล่าวถึงอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี แหล่งท่องเที่ยวน้ำตกที่ขึ้นชื่อ คงหนีไม่พ้นน้ำตกหน้าเมืองและน้ำตกหินลาด ช่วงฤดูฝนน้ำจะมีมาก ซึ่งใช้เป็นแหล่งท่องเที่ยว และทำกิจกรรมต่าง ๆ เช่น นั่งบนหลังช้างชมวิว เป็นต้น โดยน้ำตกหน้าเมืองเป็นน้ำตกที่เกิดจากภูเขาใหญ่ใจกลางเกาะ ความสูงของน้ำตกประมาณ ๓๐-๔๐ เมตร กว้าง ๒๐ เมตร ปัจจุบันกรมป่าไม้ได้จัดให้เป็นวนอุทยานน้ำตกหน้าเมือง มีเนื้อที่ประมาณ ๑๐ ไร่ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ เคยเสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรน้ำตกแห่งนี้แล้ว แอ่งน้ำขนาดใหญ่ของน้ำตกหน้าเมืองสามารถลงไปเล่นได้ ส่วนน้ำตกหินลาดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งของอำเภอเกาะสมุย เป็นน้ำตกที่เกิดจากคลองลิปะใหญ่ ไหลผ่านโขดหินลงสู่พื้นราบ นักท่องเที่ยวสามารถลงเล่นน้ำในแอ่งน้ำได้ แต่ถ้าจะให้ได้บรรยากาศของน้ำตกหินลาดอย่างแท้จริง ต้องเดินต่อไปอีก ๒ กิโลเมตร จะถึงน้ำตกชั้นบนซึ่งมีหินลาดสำหรับนั่งพักผ่อน และมีแอ่งน้ำ ๓ แอ่ง สำหรับลงเล่นน้ำ ท่านผู้ฟังคะ หากไม่มีน้ำตก ระบบนิเวศของแม่น้ำลำธารจากภูเขาสู่ท้องทะเลก็คงเสียสมดุล สิ่งมีชีวิตนับไม่ถ้วนคงจะสูญหาย และหน้าตาของโลกคงจะไม่เป็นเหมือนเช่นทุกวันนี้ หากไม่มีน้ำตกและลำน้ำ ตะกอนจากภูเขาคงขาดช่องทางพัดพาไปสะสมบนพื้นที่ราบ ซึ่งเหมาะสมต่อการทำเกษตรกรรม แร่ธาตุจากบกคงไม่สามารถแพร่ลงเติมเต็มความบริบูรณ์แก่ท้องทะเลได้ น้ำตกและลำธารจึงเป็นสิ่งที่เชื่อมบกและทะเลเข้าไว้ด้วยกันอย่างแท้จริง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กัญจน์พร 00517ความเห็น (0)