แม้มิใช่ครู

Ka-Poom
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

แม้ข้าพเจ้ามิใช่ "ครู"...แต่ท่าทีและหัวใจที่มีต่อความเป็นครูเป็นอย่างไร... เป็นคำถามและสะท้อนผ่านความคิดเหล่านี้


ในความเป็นครู...จะนึกถึง "พ่อแม่ครูบาอาจารย์" ในสายวัดป่า(ตามแนวปฏิปทาขององค์หลวงปู่มั่น)...ท่านเป็นครูที่ดุมาก เคี่ยวเข็ญ...แต่สัมผัสถึงความมีเมตตามากๆ ค่ะ

ครูที่แท้ไม่จำเป็นต้องมีท่าทีที่นุ่มนวลหรือมีวิธีการสอนประนีประนอมก็ได้แต่... สำคัญอยู่ตรงที่ใจครูนั้นนุ่มนวลและมีเมตตาไหมทำให้นึกถึงครูสมัยก่อนท่านดุมากๆ แต่สัมผัสได้ว่าท่านรักและกรุณาเรามากขนาดไหน

บางทีบทบาทของความเป็นครู

เราอ่านต้องมานั่งคุยกัน...นะคะ ต่อท่าทีของหัวใจผู้เป็นครู

ดุ...แต่ใจไม่ดุ(ใจไม่โกรธ) สิ่งนี้สะท้อนถึงการเกิด Transformationในผู้เป็นครู....

...

ด้วยความนอบน้อมค่ะ

____

จากคลิป https://www.facebook.com/CiNNtv3.Fans/videos/vb.41... ทำให้เกิดการตระหนักรู้ค่ะ... แม้จะเป็นไปตามบทหรือไม่ แต่นั่นคือ การสะท้อนให้เห็นถึงปรากฏการณ์ที่แท้จริงที่เป็นอยู่ในหัวใจของคน...

กรณีแบบคุณม้า...ก็เยอะ

กรณีแบบคุณว่าน (ศิลปินผู้ชาย) ก็เยอะ...

การชมทำให้เกิดการสะท้อนและถามในตนเองว่า(self reflection) "ถ้าเป็นเราอยู่ในสถานการณ์นั้นเราจะมีท่าทีเช่นไรต่อเด็กหนุ่มแว่นนั้น... นั่งเฉยๆ คล้ายสุภาพสตรีศิลปินสองท่านนั้น หรือคุกคามปิดโอกาสอย่างคุณม้า...หรือจะลุกขึ้นเพื่อเปิดพื้นที่โอกาสดั่งคุณว่านทำ..."

เรียนรู้ตนเองจากเรื่องสมมติเหล่านี้ จะมองเห็นใจตนเองชัดเจนขึ้นค่ะ...

แม้ขณะที่เรากำลังคุยกันอยู่นี่ก็เป็นเรื่องสมมติไม่ใช่เรื่องจริง...

แต่ถามตนเองว่า ... "เราได้เรียนรู้อะไรจากเรื่องสมมตินี้"

Suthee Rattanamongkolgul

Tan Tienthavorn

June Chitrawina

ปริญญา สันติชาติงาม

Apiradee Charoenukul

Apichai Khuneepong

_______

นางฟ้า สั่งการ ขอนแก่น บนเส้นทาง ถนน สีขาว โสพิศ โลหะวณิชย์ Pornthip Kanung Somying Umboon Chanatipf Siripakkulwat รุจีวรรณ ยมศรีเคน แสงลุน หลายๆ ท่านเป็นบางส่วนที่เคยสัมผัสหัวใจของผู้เป็นครูมาหลากหลายรูปแบบ เจอครูที่หวังดีกับเด็กแต่สัมผัสถึงความคุกคาม... เจอครูที่เก่งแต่ไม่เป็นมิตร เจอครูที่ทำหน้าที่เป็นผู้เฝ้าดูแต่กลับทำให้พวกเขาเกิดการเติบโตในตนเอง...

แม้แต่ตัวเรา...ประสบการณ์ที่ผ่านมา การได้เจอครูแบบไหนที่ทำให้เราได้เกิดการแปรเปลี่ยน (Transformation)

การเรียนรู้สิ่งต่างๆ ที่ได้จากการปฏิบัติ ...ร่วมกับการถอดบทเรียนโดยการทำ Self-Reflection จะทำให้เราเกิดความเข้าใจตนเองมากขึ้น เมื่อเราเข้าใจในตัวเรา เราจะเข้าใจเด็ก/ผู้เรียน... ค่ะ...


...

จากบางส่วนในบทสนทนา

๑๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน In Mindความเห็น (0)