วันที่ 41 วันนี้แสนเปื่อย (11 กรกฎาคม 2559)

วันที่ 41 วันนี้แสนเปื่อย (11 กรกฎาคม 2559)

วันจันทร์ ที่ทุกอย่างดำเนินไปตามปกติช่วงเช้าคือช่วงเช้าว่างไม่มีตารางสอนในช่วงภาคเช้า แต่ว่าจะเรียกว่าว่างในการสอน แต่งานก็ไม่ได้ว่าง ทำงานต่อไป วนไปค่ะ


การเรียนการสอนในวันนี้ คือวิชาวิทยาศาสตร์ นักเรียนให้ความสนใจในเรื่องนี้เป็นพิเศษ คือเรื่องสัตว์ ส่วนมากนักเรียนจะจำสัตว์พวกที่มีเอกลักษณ์ประจำตัวและสัตว์ที่อยู่ใกล้ตัว เช่น สุนัข แมว นก ปลาฉลาม เสือ สิงโต งู เป็นต้น นักเรียนค่อนข้างมีความสนใจในเรื่องนี้เป็นพิเศษ นอกจากการเรียนการในเรื่องที่เราเตรียมมา ตอนท้ายคาบยังเปิดรูปภาพให้นักเรียนดูถึงสัตว์ชนิดต่าง ๆ ที่นักเรียนไม่ค่อยได้เห็นง่าย ๆ แล้วจะให้นักเรียนสังเกตถึงที่อยู่อาศัย ลักษณะภายนอกของสัตว์ เช่น หมีขั้วโลก อยู่อาศัยบริเวณที่มีอากาศเย็นมาก และลักษณะของหมีจะมีขนปกคลุมร่างกายหนาหมา เพื่อที่จะทำให้ร่างกายอบอุ่น


<p “=”“>หมายเหตุ ตั้งแต่ช่วงวันที่ 20 มิถุนายน - 27 กรกฏาคม ไม่มีรูปเนื่องจาก โทรศัพท์ที่ใช้ถ่ายรูปได้หายค่ะ
</p>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวธัญญาศิริ หอมนาน...(ปีการศึกษาที่1/2559)ความเห็น (0)