วันที่ 22 ทะเบียนผู้ปกครอง (14 มิ.ย. 59)

ปวีณา
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

วันนี้ได้รับมอบหมายให้ทำ ทะเบียนผู้ปกครอง ของห้องเรียน เป็นสมุดเล่มเล็กที่ระบุ ชื่อ ที่อยู่ อาชีพ และเบอร์โทรศัพท์ของผู้ปกครองนักเรียน เพื่อที่ว่าเวลามีปัญหาอะไร ครูจะได้ติดต่อผู็ปกครองได้ทันท่วงที ป.4/3 มีนักเรียนใหม่ 2 คน ยังไม่มีข้อมูลในใบทะเบียน ฉันจึงไปขอชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์เอาไว้ เพื่อที่จะได้ทำข้อมูลใหม่


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวปวีณา ทนุชิต (ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)