วันที่ 35 เดินขบวนและนิเทศครั้งที่ 1 วิชาวิทยาศาสตร์ (1 กรกฎาคม 2559)

วันที่ 35 เดินขบวนและนิเทศครั้งที่ 1 วิชาวิทยาศาสตร์ (1 กรกฎาคม 2559)

ช่วงเช้าในขณะที่กำลังจะเดินขบวน ก่อนการเข้าแถวหน้าเสาธง ได้รับข่าวจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียนว่า อาจารย์จะมานิเทศ ให้เตรียมการสอนให้ด้วย ^^ ซึ่งตกใจมาก เพราะวันนี้ไม่มีสอน แต่อาจารย์มาก็ต้องสอนนะคะ

ในขณะที่เดินขบวนก็ตื่นเต้นไป ดูนักเรียนไปแต่นักเรียนวันนี้เดินช่วงเช้าไม่มีใครเป็นอะไร แต่กลับกลายเป็นตัวเราเองที่จะเป็นลมแทนนักเรียนที่เดินขบวนถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในร่มก็ตาม เราทำเรื่องประสานกับครูประจำชั้นว่าอาจารย์นิเทศจะมา และได้คาบนักเรียน และในการเรียนการสอนวันนี้ถือเป็นครั้งแรกของการนิเทศ รู้ว่าทำไม่ดีเท่าที่ควร แต่ครั้งนี้จะถือว่านี้เป็นประสบการณ์ให้ตัวเองปรับปรุงไปเรื่อย ๆ อาจารย์มาให้คำแนะนำ และคำปรึกษาที่ดี ไม่ได้มาเพื่อจับผิดเรา แต่เป็นเราเองนั้นแหละที่ต้องทำให้ดีขึ้นในครั้งต่อ ๆ ไป

<p “=”“>หมายเหตุ ตั้งแต่ช่วงวันที่ 20 มิถุนายน - 27 กรกฏาคม ไม่มีรูปเนื่องจาก โทรศัพท์ที่ใช้ถ่ายรูปได้หายค่ะ
</p>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวธัญญาศิริ หอมนาน...(ปีการศึกษาที่1/2559)ความเห็น (0)