วันที่ 82 ช่วยกันเสริมสร้างการเรียนรู้ (13/09/2559)

จากการสอนตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ ทำให้รู้ถึงวิธีการและเทคนิคที่นำมาใช้แล้วมีทั้งได้ผลและไม่ได้ผล แต่จากการลองใช้วิธีการและเทคนิคด้วยตนเอง การใช้เกมและแรงเสริมสามารถช่วยให้นักเรียนเกิดความสนใจและทำให้บรรยากาศของห้องเป็นไปในทางที่ดีได้จริง แม้บางครั้งอาจจะทำให้เกิดความวุ่นวายในชั้นเรียนแต่ก็เป็นความวุ่นวายจากการอยากที่จะเรียนรู้ ซึ่งในส่วนนี้เป็นส่วนที่ดีและเกิดประโยชน์เป็นอย่างมากสำหรับการเรียนรู้ของเด็กนักเรียน วันนี้ฉันได้นั่งทบทวนดูวิธีการสอนของตัวเอง และเริ่มมองข้อดีข้อด้อยของตัวเองจากการสอน รวมทั้งยังได้รับคำแนะนำที่ดีจากครูพี่เลี้ยงเกี่ยวกับวิธีการสอนของฉันเอง

และครูพี่เลี้ยงก็ยังได้ฝากไว้ว่า อยากให้ครูรุ่นหลังมีจรรยาบรรณความเป็นครูและมองเห็นความสำคัญของการเรียนรู้ของนักเรียนให้มากๆ และพยายามคิดสิ่งใหม่ๆออกมาประยุกต์ใช้กับการเรียนรู้ของเด็กนักเรียนด้วย ซึ่งสิ่งนี้จะทำให้เกิดประโยชน์อย่างมากกับการศึกษาของเด็กและอนาคตของชาติไทยต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวอัจฉราพรรณ บุญเรือง...(ภาคเรียนที่1/2559)ความเห็น (0)