วันที่ 31 วิทย์ วิทยาศาสตร์(27 มิถุนายน 2559)

วันที่ 31 วิทย์ วิทยาศาสตร์(27 มิถุนายน 2559)

เช้าวันจันทร์ที่มีกิจกรรมช่วงเช้ามีกิจกรรมหน้าเสาธงตามปกติ วันนี้กับคาบเรียนวิทยาศาสตร์เด็กนักเรียนชั้น ป.2/2 ที่แสนจะน่ารัก นักเรียนห้องนี้เป็นนักเรียนที่พูดเก่งมาก ๆ ดังนั้นการเรียนที่น่าจะเหมาะกับห้องเรียนนี้น่าจะเป็นการที่ให้นักเรียนได้พูด

<p “=””>นักเรียนชอบพูดครูจะให้พูด ครูพูดน้อยลงนักเรียนพูดให้มากขึ้น ครูถามคำถามนักเรียนแสดงคำตอบ แสดงออกทางความคิดเห็นของนักเรียน นักเรียนสามารถตอบคำถามได้ แต่จะมีอยู่ 2 – 3 คนที่ยังไม่สามารถตอบตำถามได้และในเวลาเรียนยังคงไม่สนใจ ไม่ใส่ใจในเวลาเรียน จะเล่นกันอยู่สองคนและคุยกันแค่สองคน ไม่รู้ว่าต้องทำอย่างไรให้นักเรียนสนใจในวิชาวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะสองคนนี้ที่แม้แต่อ่านภาษาไทยยังไม่คล่องเขียนไม่คล่อง แต่ก็จะพยายามหารูปภาพในใบงาน เพื่อช่วยให้นักเรียนที่อ่อนภาษาไทยได้คะแนนในวิชาวิทยาศาสตร์ </p> <p “=””> หมายเหตุ ตั้งแต่ช่วงวันที่ 20 มิถุนายน - 27 กรกฏาคม ไม่มีรูปเนื่องจาก โทรศัพท์ที่ใช้ถ่ายรูปได้หายค่ะ


</p>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวธัญญาศิริ หอมนาน...(ปีการศึกษาที่1/2559)ความเห็น (0)