วันที่ 79 นิเทศครั้งสุดท้าย… ไข่เค็มของหนู (8/09/2559)

วันนี้มีนัดกับอาจารย์นิเทศในวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี และครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายในการนิเทศการสอน ซึ่งอาจารย์ได้ขอให้เปลี่ยนไปสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 แทน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่สอนในทุกๆครั้ง จะได้เห็นสภาพบริบท และเด็กนักเรียนที่ต่างไปจากเดิมบ้าง

และในวันนี้ฉันได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องของการถนอมอาหาร โดยจะเริ่มจากการถามตอบเป็นเกมให้นักเรียนตอบคำถามจากสิ่งที่เห็นและชิม นักเรียนแย่งกันตอบเป็นบรรยากาศการเรียนที่สนุกสนานมาก จนฉันลืมดูเวลาและเช่นเคยที่จะใช้เวลาเกินจากที่กำหนด

จากนั้นก็ให้นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการและฝึกปฏิบัติการดองไข่เค็มจากไข่ที่แต่ละคนได้เตรียมมาจากที่บ้าน ซึ่งบางคนก็ทำไข่แตก ก็ให้ไปจับคู่ทำกับเพื่อน โดยการฝึกปฏิบัตินักเรียนแต่ละคนสามารถทำได้ และอยากที่จะกินไข่เค็มของตนเอง แต่ยังไงก็ต้องรอถึงสองสัปดาห์เพราะเป็นระยะเวลาของการทำไข่เค็มครูต้องคอยให้คำแนะนำในการทำไข่เค็มของนักเรียนด้วย


และในเมื่อหมดชั่วโมงนี้ อาจารย์ก็ได้ให้ฉันและครูพี่เลี้ยงไปพูดคุยถึงเรื่องต่างๆ รวมถึงงานที่ต้องส่งและประเมินผลให้คำแนะนำแนะในการสอนของฉันครั้งนี้ร่วมกับครูพี่เลี้ยง พร้อมทั้งประเมินการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของฉันทั้งสามครั้ง โดยทิ้งท้ายด้วยความเป็นห่วง บอกให้ฉันอดทนและสู้ต่อไป ฉันอยากขอบคุณอาจารย์มากๆอีกครั้งหนึ่งค่ะ หากมีปัญหาอะไรฉันคงจะต้องขอรบกวนอาจารย์และขอขอบพระคุณในข้อแนะนำและความห่วงใยที่มีให้ศิษย์คนนี้มากๆค่ะ


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวอัจฉราพรรณ บุญเรือง...(ภาคเรียนที่1/2559)ความเห็น (0)