วันที่ 76 กิจกรรมต้นไม้คำที่ใช้ ฑ (5/09/2559)

ในชั่วโมงภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ของวันนี้ ฉันได้จัดกิจกรรม ต้นไม้คำที่ใช้ ฑโดยที่หลังจากที่นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องลักษณะคำที่ใช้ ฑ เสร็จแล้ว ฉันจะแจกต้นไม้ให้นักเรียนคนละ 1 ต้น แล้วให้นักเรียนเขียนลักษณะของคำที่ใช้ ฑ ลงในต้นไม้ของตนเอง พร้อมทั้งยกตัวอย่างคำที่ใช้ ฑ มาด้วย โดยไม่ให้เปิดหนังสือ เพื่อเป็นการประเมินความรู้ของนักเรียนหลังจากที่เรียนรู้เนื้อหาในชั่วโมงนี้ และยังได้สร้างชิ้นงานที่นักเรียนชอบแทนการทำใบงาน และยังเป็นการช่วยส่งเสริมจินตนาการและการเรียนรู้ของนักเรียนได้ด้วยตัวของนักเรียนเอง

ผลงาน ต้นไม้คำที่ใช้ ฑ ของนักเรียนแต่ละคน


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวอัจฉราพรรณ บุญเรือง...(ภาคเรียนที่1/2559)ความเห็น (0)