วันที่ 74 การซักถุงเท้า กับการนิเทศการสอน ครั้งที่ 2 (1/09/2559)

ในชั่วโมงที่สองของวันนี้ ฉันกำลังสอนในวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และเมื่อถึงเวลาใกล้หมดชั่วโมงที่สอง ก็ได้พบกับอาจารย์สาโรช อาจารย์นิเทศวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีที่มาแบบไม่ทันตั้งตัวเป็นครั้งที่ 2 ฉันจึงรีบไปเตรียมอุปกรณ์ที่จะใช้ในการจัดการเรียนการสอนในชั่วโมงต่อไป ซึ่งในวันนี้จะเป็นการเรียนรู้เรื่องการจัดเก็บรองเท้าและการซักถุงเท้า ซึ่งจะเป็นการให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริงนักเรียนมาให้ครูตรวจดูความเรียบร้อยก่อนตาก ว่าซักสะอาดหรือไม่

เมื่อเริ่มชั่วโมงก็ได้ดำเนินกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้ และในช่วงแรกห้องเรียนยังไม่ค่อยวุ่นวาย แต่พอครึ่งชั่วโมงหลังเริ่มมีนักเรียนพิเศษคนเดิมๆแผลงฤทธิ์ แต่ฉันก็พยายามใช้วิธีการควบคุมชั้นเรียน และพยายามควบคุมเวลา แต่ก็ยังไม่สามารถทำให้การเรียนการสอนจบลงได้ในเวลาที่กำหนด ทั้งๆที่ความเป็นจริงควรจะควบคุมได้ แต่อาจเป็นเพราะกิจกรรมที่ทำเป็นการฝึกปฏิบัติ จึงอาจทำให้ระยะเวลาที่ใช้ยืดออกไปอีก ซึ่งในการสอนครั้งต่อๆไปฉันต้องควบคุมเรื่องการใช้เวลาให้มากขึ้นรวมไปถึงการหาเทคนิคควบคุมชั้นเรียนใหม่ๆมาร่วมด้วย


และในการนิเทศครั้งนี้อาจารย์ก็ได้พูดคุยถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน และถามไถ่ปัญหาอื่นๆที่พบเจอ อาจารย์แสดงให้เห็นถึงความเป็นห่วงศิษย์เป็นอย่างมาก และฉันเองก็อยากขอบพระคุณอาจารย์ที่ได้ให้คำแนะนำและกำลังใจในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูครั้งนี้ ซึ่งฉันจะนำไปปรับใช้และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในครั้งต่อๆไปให้ดียิ่งขึ้นด้วยค่ะ


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวอัจฉราพรรณ บุญเรือง...(ภาคเรียนที่1/2559)ความเห็น (0)