วันที่ 81 สิ่งที่เราคิดกับสิ่งที่นักเรียนคิดมันไม่เหมือนกัน (16 กันยายน 2559)

เย้ๆ เช้าวันศุกร์หรรษา รู้สึกมีความหวัง หวังว่าพรุ่งนี้จะได้ตื่นสาย แต่งานกองเท่าภูเขารออยู่ มาโรงเรียนแล้วก็รออะไรปั่นงานต่อ ใกล้ถึงความจริงแล้วตอนนี้ แผนทั้งหมดเสร็จแล้ว สรุปตามที่ได้จัดเวลา วิชาประวัติศาสตร์ทั้งหมด 14 แผน วิชาศิลปะทั้งหมด 15 ตอนนี้ก็เหลือแค่สอนให้ครบแล้วก็ทบทวนเนื้อหาก่อนสอนในต้นเดือนหน้า บันทึกหลังสอน คะแนนใบงาน เรียบร้อยแล้วเหลือแต่ให้ครูรองและ ผอ.เซ็นต์รับรองเท่านั้น แต่งานที่หนักใจที่สุดตอนนี้คืองานวิจัย เพราะยังไม่ได้เริ่ม ตอนนี้รีบทำแฟ้มให้เสร็จก่อน เอาทีละอย่างแล้วกัน

ชั่วโมงที่ 3 วิชาศิลปะชั้นป.3/6 เรื่อง การวาดภาพสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเรา วันนี้สาธิตการวาดรูปต้นไม้ 4 ขั้นตอน การจัดการเรียนการสอนในวันนี้นักเรียนทุกคนให้ความร่วมมือ แต่ทำงานเสร็จช้ากันไปหน่อย เลยเวลาไป 5 นาที แต่ก็ไม่เป็นไรเพราะเข้าสอนช้า ผลงานของนักเรียนเป็นที่น่าพอใจมาก นักเรียนบางคนมีความคิดสร้าวสรรค์ ไม่ได้ทำแบบที่ครูวาดแต่เขาจินตนาการต้นไม้ของเขาออกมา เกินคาดที่เราคิดไว้ และมันก็สวยมากด้วย ดีใจมากๆที่นักเรียนคิดนอกกรอบ


</p> <p “=””>
</p> <p “=””>

ช่วงบ่ายวันนี้มีกิจกรรม โครงการ การใช้สื่อเพื่อส่งเสริมสุขภาวะ 6อ. ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา จากพี่ๆภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ซึ่งได้จัดกิจกรรมให้กับนักเรียนชั้น ป.5 ทุกห้อง ณ โรงอาหาร


</p> <p “=”“>ยิ้มรับวันเสาร์
</p>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวศศิภา อ่อนเขียว (ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)