Day52 Start again +++ (25 July 2016)

ต้อนรับเข้าสู่ช่วงการทำงานครึ่งหลังของเทอมหนึ่ง หลังจากสอบวัดผลกลางภาคไปแล้ว อาจารย์นิเทศก็ยังไม่มาเลยสักคน

เราก็ยังคงตื่นเต้นรอไปเรื่อยๆ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึการฝึกสอนของนางสาวรวิภา ทารัตน์ ... (ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)