วันที่ 52 มารู้จักรูปเรขาคณิตกันเถอะ (1 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559)​​


วันจันทร์ ที่ 1 สิงหาคม 2559 ต้นสัปดาห์ของต้นเดือนวันแม่ หลังจากที่ร่างกายได้พักผ่อน มาแล้ว 2 วัน วันนี้ ก็รีบมาโรงเรียนเพื่อมาทำหน้าที่ครูเลยเจ้าคะ

คาบแรกของวันนี้ไม่มีสอน ไปสอนที่คาบที่สองเลยในวิชาคณิตศาสตร์ ป.5 วันนี้ครูแนนได้ให้เด็กได้รู้จักรูปลักษณะของรูปเลขาคณิต เช่น รูป สามเหลียม รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส โดยที่ครูแนนได้จัดทำสื่อการสอนเป็นกระดาษกาวรูปลักษณะต่างๆ โดยแบ่งเป็น 2ประเภท คือรูปเรขาคณิตที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก และ ไม่ใช่สี่เหลี่ยมมุมฉาก โดยให้นักเรียนชั้น ป.5 นำแผ่นรูปเหลี่ยมต่างๆมาติดบนกระดานหน้าชั้นเรียน ซึ่งเด็กๆแต่ละคนก็ติดได้อย่างถูกต้องค่ะ


ภาพกิจกรรมสำหรับวันนี้คะ มารู้จักเรขาคณิต รูปสี่เหลี่มมุมฉากกันเถอะ
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวจิตต์พิชชา จริยา (ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)