Day49 The Buddhist Lent Day+++ (15 July 2016)

วันนี้ทางโรงเรียนมีกิจกรรมการถวายเทียนพรรษา นำโดย ประธานชมรมผู้ปกครองและครู ฝ่ายบริหาร คุณครูและนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ร่วมถวายเทียนพรรษาและถวายผ้าอาบน้ำฝน ณ วัดชัยมงคล เพื่อเรียนรู้ถึงความสำคัญและขั้นตอน กระบวนการถวายเทียน ซึ่งการถวายเทียนพรรษานี้นับเป็นประเพณีอันดีงามของชาวพุทธก่อนถึงวันเข้าพรรษา


ลูกๆ ป.3 ที่น่ารัก อารี จอห์น ต้นฟ่าง จูปิเตอร์ ปลื้มทีอาโน ป.1 และ เจนนี่ ป.2บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึการฝึกสอนของนางสาวรวิภา ทารัตน์ ... (ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)