160907-2 ศัพท์ ที่มักสับสนในการใช้ ชุด U – Utility & public utility

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องนี้ อ้างอิงตามมาตรฐานของภาษา


Utility

เมื่อใช้เป็น ศัพท์ทาง เศรษฐศาสตร์ (economic)

Business & Marketing Glossary ให้ความหมายว่า

“จำนวนของ ‘ความพึงพอใจ/ความเพลิดเพลิน/หรือ ประโยชน์’

‘ที่ได้รับจาก “ผลิตภัณฑ์ หรือ บริการ หนึ่ง”’


Wiktionary ให้ความหมาย “utility”

เมื่อใช้ทาง “economics” หมายถึง

“ความสามารถของ โภคภัณฑ์หนึ่ง ในการสนอง ความต้องการ ได้อย่างพึงพอใจ”

หรือ “ความพึงพอใจ ที่ผู้บริโภค ได้รับ จากการใช้ผลิตภัณฑ์นั้น”

เมื่อใช้ทาง “business” และ “finance” หมายถึง

“ผู้ให้บริการ รายหนึ่ง” เช่น บริษัทไฟฟ้า หรือบริษัทประปา หรือ “หลักทรัพย์” ของบริษัทเช่นนี้

เมื่อใช้ทางวิชาการ “computer” หรือ “computing” (การใช้งานคอมพิวเตอร์)

หมายถึง “Software program” สำหรับการทำงานหน้าที่หนึ่งหรือจำนวนหนึ่งที่ไม่มาก”

เพื่อช่วย “ในการ จัดการ (manage) หรือ ปรับแต่ง (tune)”

“hardware/OS/หรือ Application program ของ คอมพิวเตอร์ เครื่องหนึ่ง”

‘I’ve bought a new disk utility that can recover deleted files.’

เมื่อใช้ในการกีฬา หมายถึง “ผู้เล่น ผู้มีสามารถ ที่จะเล่นได้ หลายตำแหน่ง”


Public utility นาม

(AHD) ให้ความหมาย “public utility”

คือ “องค์กรธุรกิจเอกชน ทำงานภายใต้การควบคุมของรัฐบาล”

ในการ “ให้บริการโภคภัณฑ์ที่จำเป็น เช่น น้ำ/ไฟฟ้า/หรือ การสื่อสารแก่สาธารณชน”


(CCD) ให้ความหมาย “public utility”

ใช้ในทาง ธุรกิจการค้า (commerce) คือ

“วิสาหกิจ (enterprise) หนึ่ง ที่เกี่ยวข้องกับการจัดให้สิ่งจำเป็นต่อสาธารณ”

เช่น “ไฟฟ้าหรือประปา”

ใน UsE เรียกว่า “Public-service corporation”


= END OF U=

ดูความหมาย คำย่อที่ #601860

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ENGLISH R thru Zความเห็น (0)