กองทุนพระราชทาน เพื่อสงเคราะห์คนไข้ยากจนในถิ่นทุรกันดาร

Nurse
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ครั้งนี้ คงเหมือนอีกหลายครั้งที่เคยผ่านมา สำหรับการทำหน้าที่ประสานเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากจนที่มีปัญหาเรื่องค่ารักษาพยาบาล

อันเนื่องมาจากสิทธิ์ในการรักษาพยาบาลไม่ครบถ้วน

ผู้ป่วย ส่วนมากจะเป็นผู้ป่วย พรบ ประกันรถ ที่มีหลักฐานไม่ครบถ้วน และไม่สามารถใช้สิทธิิ์บัตรทอง หรือบัตรสูงอายุได้

ทำให้ต้องหาค่ารักษาพยาบาลที่ เกิดจากอุบัติเหตุ ครั้งนั้นๆ ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่ไม่น้อย

ครั้งนี้ ก็คงเหมือนทุกครั้งที่ เราเห็นแววตา และคำขอบคุณ ที่พูดได้ไม่ยาวนักเนื่องจากญาติผู้ป่วยพุดภาษาไทยได้ไม่มากนัก

การโต้ตอบเพื่อขอบคุณ ในการเป็นผู้ประสาน จึงต้องเป็นไปด้วยสายตา และคำขอบคุณสั้นๆ แต่มากด้วยความหมาย

เราก็พยายามที่จะสื่อสารให้รู้ว่า เงินนี้ ไม่ใช่ของโรงพยาบาล แต่เป็นเงินกองทุนของ องค์สมเด็จงพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ซึ่งเราจะใช้ราชาศัพท์ ให้เข้าใจ ได้ไม่ง่ายนัก ในสถานการณ์ ของการสื่อสารของชาวบ้านที่พูดภาษาไทยได้ไม่ชัดเจน

แต่ ก็โชคดีที่เมาะ ( สรรพนามที่เรียกเที่ยบเท่า ป้า ) เข้าใจได้ไม่ยากอย่างที่คิด เพราะเรามีพ่อหลวงองค์เดียวกัน

จึงเข้าใจที่มาของ การช่วยเหลือครั้งนี้มากมาย

แววตา และความเข้าใจในที่มาของการช่วยเหลือ เต็มเป่ี่ยมไปด้วยสัมผัสของรัก

มือ ของเมาะที่ยื่นมาแตะมือของเรา พร้อมกับคำขอบคุณ สั้นๆ ที่มากมายด้วยความหมาย ที่ได้รับการช่วยเหลือ จากกองทุนพระราชทาน ฯ
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ร้อยเรียง เรื่่องเล่าความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากๆครับ

สำหรับเรื่องดีๆ