ความเบิกบานทีรวมตัว

Ka-Poom
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

"ความเบิกบานที่รวมตัว"

เป็นวลีที่ปรากฏขึ้นในใจหลังจาก...ฝึกภาวนาผ่านการลงเส้นและสี

...

จิตที่เบิกบานเมื่อมารวมตัวกันทำกิจกรรมบางสิ่งบางอย่าง

มันคือ การสื่อความหมายในการร่วมกันทำ...สิ่งที่มีคุณค่าเพื่อสรรพสิ่งอื่น

เป็นสภาวะที่ก้าวข้าม...ความมีตัวตนออกไป

ตื่นรู้และเบิกบาน


ในหลายๆ ครั้ง...ของชีวิต

ข้าพเจ้ามีโอกาสได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง...ของความเบิกบานที่มารวมตัวกัน

เมื่อระลึกถึง จิตที่บันทึกไว้นี้ คือ ความอิ่มในใจ

เป็นประสบการณ์ด้านดี...ด้านที่เติมเต็มหัวใจที่พร่องไปให้อิ่มเอิบ

และความดีงามเช่นนี้...

มักใช้หล่อเลี้ยงชีวิตและจิตใจในช่วงที่เราดำรงอยู่

...

03-09-255


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน In Mindความเห็น (0)