160820-1 ศัพท์ ที่มักสับสนในการใช้ ชุด T – Try & attempt


ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องนี้ อ้างอิงตามมาตรฐานของภาษา


TRY & ATTEMPT

(CCD) อธิบาย การใช้ ทั้งสองคำ เป็นได้ทั้ง กริยา และ นาม

รูปอื่นๆ คือ “tries” “trying” “tried”

เมื่อใช้เป็น กริยา

ถ้าต้องการ “try to do” บางสิ่ง หมายถึง “ใช้ความพยายามที่จะทำสิ่งนั้น”

‘My sister tried to cheer me up.’

‘He was trying his best to understand.’

สามารถใช้ “try and do” บางสิ่ง ได้ด้วย โดยความหมายไม่แตกต่าง

หากแต่ใช้ “try and do” เพียงในการสนทนาและการเขียนไม่เป็นทางการ

เมื่อใช้เป็นทางการ ที่ถูกต้องใช้ว่า “try to do”

Try and see how many of these questions you can answer.’

‘Please try and help me to cope with this.’

‘We must try and understand.’

ข้อควรระวัง:

สามารถใช้ “and” ตามหลัง “try” ได้เพียงแต่เมื่ออยู่ในรูปพื้นฐานเท่านั้น

เช่น อย่าใช้ว่า “I was trying and help her” หรือ “I was trying and helping her”

ถ้าคุณ “try doing” บางสิ่ง หมายถึง “คุณทำสิ่งนั้นเพื่อให้รู้ว่ามัน

มีประโยชน์/ประสิทธิภาพหรือน่าสนุกสนาน แค่ไหน” เช่น

‘He tried changing the subject.’

‘Have you ever tried painting.’

เมื่อใช้ ”attempt” เป็น กริยา

ถ้าคุณ “attempt to do” บางสิ่ง หมายถึง “คุณพยายามทำสิ่งนั้น”

โดยที่ “attempt” มีความเป็นทางการมากกว่า “try”

‘Some of the crowd attempted to break through the police lines.’

‘Rescue workers attempted to cut him from the crashed vehicle.’

ข้อควรระวัง:

อย่าใช้ว่า “The crowd attempted and break through” หรือ

“The crowd attempted breaking through.

เมื่อใช้ “try” และ “attempt” เป็น นาม

เมื่อบางคน “พยายามจะทำบางสิ่ง”

คุณสามารถอ้างถึง “สิ่งที่พวกเขาทำ” ว่าเป็นการ “try” หรือ “attempt”


ตามปกติใช้ “try” ในการสนทนาและการใช้ที่ไม่เป็นทางการมากนัก

ในการช้ภาษาอย่างเป็นทางการ ปกติใช้ “attempt”

‘After a few tries the gave up.’

‘The young birds manage to fly several kilometers at their first attempt.’

ให้ใช้ วลีว่า “บางคน “has a try at” บางสิ่ง หรือ “’gives’ บางสิ่ง “a try’”

‘You’ve had a good try at it.’

‘I’ll go and see him in the morning’ – ‘Yes, give it a try.’

คุณกล่าวว่า บางคน “make an attempt to do” บางสิ่ง

‘He made an attempt to call Courtney, she wasn’t in.’

“Two recent reports made an attempt to assess the success of the project.


(CED) ให้รายการคำคล้าย “TRY” รวมถึง

“Attempt” “seek” “aim” “undertake” “essay” “strive” “struggle” “endeavor”

และรายการวลี ใช้ไม่เป็นทางการ เช่น

“make an effort”

“have a shot”

“make an attempt”

“have a stab”

“break your neck”

“make an all-out effort”

(Slang) “go for broke”

“Experiment with” “try out” “put to the test” “test” “taste” “examine”

“investigate” “sample” “evaluate” “check-out” “inspect” “appraise”

“Judge” “hear” “consider” “adjudicate” “adjudge” “pass judgement on”


Attempt กริยา

Dictionary.com สะกดคำอ่าน “Attempt” ว่า “uh-tempt"

(CED) อธิบายว่า ไม่ควรใช้ “attempt”

ในรูปประโยค Passive เมื่อตามด้วย Infinitive

‘Attempts were made to find a solution.”

อย่าใช้ว่า “A solution was attempted to be found.”


ความหมายของ วลีและสำนวนที่ร่วมด้วย “try”

“Try on” หมายถึง ทดลองสวมใส่เสื้อผ้า

‘You can’t really tell how it will look until you try it on.’

“Try out” หมายถึง การใช้เพื่อทดลอง หรือ ทดสอบ

‘To try out a new car.’

“Try out for” หมายถึง การแข่งขันเพื่อ (ตำแหน่ง/สมาชิกภาพ)

‘Over a hundred boys came to try out for the football team.’

“Give it the old college try” ใช้ไม่เป็นทางการ หมายถึง พยายามอย่างจริงใจ

‘I gave it the old college try and finally found an apartment.’

“Do/try your damnedest (to do something)” หมายถึง พยายามอย่างมากเท่าที่ทำได้

‘She did her damnedest to get it done on time.’

“Do/try your level best (to do something)” หมายถึง พยายามทำมากที่สุดให้สำเร็จ

“not for want/lack of trying” หมายถึง ถึงแม้ไม่สำเร็จ แต่ได้พยายามอย่างหนักแล้ว

“They haven’t won a game yet, but it isn’t for want of trying.’

“These things are sent to try us” หมายถึง ควรยอมรับสิ่งนั้นถึงจะไม่พอใจเพราะไม่อาจเปลี่ยนได้

“Try your luck (at something)” หมายถึง ทำบางสิ่งที่ต้องเสี่ยงหรืออาศัยโชค ให้สำเร็จ

‘My grandparents emigrated to Canada to try their luck there.’

“Try sb’s patience” หมายถึง การทำให้บางคน รู้สึกว่าขาดความอดทน

‘His stubbornness would try the patience of a saint.’


ดูความหมาย คำย่อที่ #601860

หมายเลขบันทึก: 612590เขียนเมื่อ 20 สิงหาคม 2016 08:33 น. ()แก้ไขเมื่อ 20 สิงหาคม 2016 08:35 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา
และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี