นิยาม...ตัวตน

Ka-Poom
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

นิยาม...ตัวตน


สิ่งที่ อ ทำ คือ inspire and reflect โดยไม่ threat ผู้ฟัง โดยระวังไม่ให้ methodology ไปปิดกั้นความคิดนักวิจัย ถอยออกมาใช้ Q&A กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ และ transform ไปพร้อมกัน อ ได้แบ่งเส้นบางๆระหว่าง criticize กับ reflect ได้ละมุนละม่อมมากครับ มันถึงได้ Happy

Reflection & Inspiration

จาก อ.แทน

(พ.ท.ดร.นพ.ทนงสรรค์ เทียนถาวร)
11-07-2559

-------

อจ.กะปุ๋ม ก็เป็นคนหนึ่งใน stakeholder เพราะสิ่งที่ อจ.ทำคือ การให้การศึกษาผู้คน

อจ.เป็นครูที่แทรกตัวเนียนๆ อยู่ในภาคบริการ

หายากมาก

ครูแบบนี้จะเชื่อมโยง การศึกษา กับ บริการเข้าด้วยกันได้ง่าย

งานของ อจ.มัน flexible มาก ...

ที่สำคัญที่สุดคือ อจ.กะปุ๋ม ใช้ จิตตปัญญาเป็นตัวนำ

...

Reflection จาก อ.ดร.นพ.สุธี

23 มิถุนายน 2559

-------------------------------

"การทำให้คนอื่นไม่ใช่เพื่อตนเอง นี่ละคือพลังและกำลังใจของปุ๋ม"---ประโยคสั้นๆแต่ลึกซึ้งขอบคุณสำหรับกำลังใจและเป็นกำลังใจให้เช่นกันนะคะในการทำงานหนักเพื่อ R2R Thailand

คุณก้อย-สรินยา...R2R Thailand

Sarinya Ngamtipvatana

--------------------------------

"ฝันถึงอาจารย์เฉยเลยทั้งๆไม่เคยรู้จัก ไม่เคยพบกัน

สุข สงบ เย็น อบอุ่นมาก ในฝันค่ะ"--- Puttichit TK

ดีงามบนวิถี

ขอบคุณสิ่งดีดีที่ปรากฎในเช้าวันนี้

.....

17 มิถุนายน 2559

-------------------------------------

ท่าน ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช...ได้ให้ความกรุณา Reflection


"...ดร.กะปุ๋มนั้นเรียนเพื่อการเปลี่ยนแปลงในตน การเปลี่ยนแปลงในตนที่บอกว่าคนพัฒนา พัฒนาทั้งความรู้เชิงเทคนิคและพัฒนาความรู้เชิงชีวิตเบิกบาน...อยู่กับการงานเกิดความเบิกบาน..."---จากความตอนหนึ่งในงาน HA Forum 2559


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน In Mindความเห็น (0)