เรื่องเล่าหมู่บ้าน


เรื่องเล่าหมู่บ้าน

<p “=””> บ้านจุมพล ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย </p>

ความหมาย ที่มา ของชื่อหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านที่อยู่ใกล้เคียงกับตัวเมืองโพนพิสัย นอกเขตเทศบาล ตำบลโพนพิสัย คำว่าจุมพลหมายถึงรวมพล กองทัพของประเทศไทยที่จะยกไปปราบกบฏฮ่อ สิบสองปันนา สิบสองจุไทย ได้มารวมพลกันที่นี่ โดยให้เจ้าเมืองโพนพิสัยเป็นฝ่ายส่งเสบียง คำว่าจุมพล ก็คือรวมพลเตรียมพร้อมที่จะออกรบ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิชาการพัฒนานิสิตความเห็น (0)