จิตอาสา

  • การไปลงพื้นที่การทำโครงการดินแดนแห่งความรู้คู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนนา

สำหรับการไปลงพื้นที่ครั้งนี้ได้เดินทางไปที่บ้านดอนนา ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ไม่ไกลจากมหาวิทยาลัยมาก ซึ่งโครงการที่ได้ทำได้แบ่งออกเป็น2วัน

- วันแรก จะเป็นการพาน้องๆเล่นกิจกรรมเสริมสร้างทักษะให้แก่เด็กๆ ให้เกิดความคิด จิตนาการ และพัฒนาการที่ดี ซึ่งทางกลุ่มเราก้ได้ทำสื่อการเรียนการสอนไปมอบให้ พร้อมทั้งของเล่นเสริมสร้างทักษะอีกจำนวนนึง ช่วงพักเที่ยง ก็จะเป็นการพาน้องทานอาหารกลางวัน พาน้องนอน และส่งน้องกลับบ้าน

-วันที่สอง จะเป็นกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์รอบๆโรงเรียน เช่นการตัดหญ้า ทาสีป้าย รร. ใหม่ ล้างพื้นและวาดรูปสื่อการเรียนที่พื้นให้น้องๆ ทำให้น้องๆมีสื่อการเรียนการสอนมากขึ้น ทำให้เด็กๆเกิดทักษะ และมีกระบวนการในการคิด วิเคราะห์ แยกแยะ ตลอดจนเกิดจินตนาการที่ดี เพื่อเป็นการต่อยอด และส่งเสริมให้เด็กๆเป็นเด็กที่มีประสิทธิภาพต่อไปถายในอนาคต

  • ภาพกิจกรรมวันแรก วันที่8 ก.ค. 59


ภาพกิจกรรมวันที่สอง วันที่9 ก.ค. 59


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Patcharaความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

นิสิตได้เรียนรู้อะไรบ้างครับ

มีปัญหาอไรบ้างไหม และแก้ไขอย่างไร