อาคารพลศึกษา

อาคารพลศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นสถานที่พระราชทานปริญญาบัตรแก่นิสิตที่จบการศึกษานอกจากใช้เป็นสถานที่พระราชทานปริญญาบัตรแล้วยังใช้จัดกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัยด้วย เช่น พิธีไหว้ครู รับน้อง ปฐมนิเทศ เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เป็นต้น นอกจากนี้ยังใช้เล่นกีฬา ออกกำลังกาย สถานที่ในการเรียนการสอน จัดตั้งเป็นชมรม และกิจกรรมทุกอย่างที่ใช้พื้นที่มากก็จะถูกจัดขึ้นที่อาคารพลศึกษา นอกจากนี้รอบๆอาคารพละยังมีที่ว่างเหมาะแก่การเล่นกีฬาง่าย เช่น แบตมินตัน การวิ่ง นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ๆนิสิตมานั่งเล่นผักผ่อนหย่อนใจที่ให้อากาศดีมาก นับว่าอาคารพลศึกษามีความสำคัญเป็นอย่างมากต่อมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตอนฉันก้าวเข้ามาในรั้วมหาลัยสถานที่แรกที่ฉันทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนต่างคณะคืออาคารพละ มีกิจกรรมมากมายที่ฉันได้ทำฉันพบปะเพื่อนมากมาย ถือว่าเป็นสถานที่ในความทรงจำของฉันที่หนึ่งบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน อาคารพละมมสความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

รู้จัก "ลานสะเดา" ที่อยู่ใกล้ๆ กับอาคารพลศึกษา หรือไม่ครับ