ลดเวลาเรียน (12 กรกฏาคม 2559)

กมล
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

วันที่ 42

ชั่วโมงลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

ลดเวลาเรียนวนมาอีกแล้วในสัปดาห์นี้ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 ได้ทำหน้ากากรูปสัตว์ชนิดต่างๆ โดยการทำงานของนักเรียนครั้งนี้ได้ปฏิบัติในห้องเรียนในแต่ละชั้น โดยขั้นตอนในการทำหน้ากากรูปสัตว์นั้น ครูจะมีแบบมาให้นักเรียนเพื่อร่างหน้ากากเป็นรูปสัตว์ชนิดต่างๆ โดยให้นักเรียนลงมือปฏิบัติเองทุกขั้นตอนตั้งแต่วาดภาพและระบายสีด้วยตนเองและในสัปดาห์นี้ยังไม่ถึงขั้นตัดกระดาษและเจาะรูเพื่อร้อยเชือก และนักเรียนสามารถปฏิบัติได้อย่างสวยงาม ซึ่งการทำงานของนักเรียนครูจะทำหน้าที่อำนวยความสะดวกในการทำงานของนักเรียน โดยการทำหน้ากากรูปสัตว์ของนักเรียนนั้นเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ที่เน้นให้นักเรียนได้ปฏิบัติงานตามที่ตนเองสนใจและบูรณาการเข้ากับเนื้อหาวิชาต่างๆ ซึ่งการทำหน้ากากรูปสัตว์นี้ได้บูรณาการกับวิชาต่างๆ เช่น ศิลปะ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย เป็นต้น


55151001

55151001

55151001บรรยากาศการทำหน้ากากรูปสัตว์ของนักเรียนชั้น ป. 1/1

55151001

ผลงานของนักเรียนชั้น ป.1/1 หน้ากากรูปสัตว์ หลากสีสัน

55151001โฉมหน้าเจ้าของผลงาน รวมถึงของข้าพเจ้าด้วยหน้ากากรูปเสือ

กิจกรรม179 คาบเวลาพัฒนาทักษะภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และทักษะชีวิต

วันนี้กิจกรรมที่จัดในชั่วโมง179 คาบเวลาพัฒนาทักษะภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และทักษะชีวิตของนักเรียนชั้น ป.1/1 ได้ให้นักเรียนแต่ละคนออกมาอ่านคำบนกระดาน ซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่สามารถอ่านคำได้ถูกต้องและขณะที่นักเรียนออกมาอ่านคำหน้าชั้นเรียน นักเรียนที่นั่งอยู่ข้างในก็ฝึกอ่านตาม เพื่อเป็นการทบทวนการอ่านของนักเรียน

55151001

55151001

บรรยากาศการทดสอบการอ่านคำของนักเรียนหน้าชั้นเรียน

คุณหมอตรวจฟันของหนู

วันนี้โรงพยาบาลแม่แตงออกหน่วยบริการตรวจสุขภาพช่องปากของนักเรียนโรงเรียนสันป่าสักวิทยาทุกระดับชั้น ซึ่งการตรวจสุขภาพช่องปาก(ฟัน)ของนักเรียน พบว่า ฟันของนักเรียนประถมศึกษาส่วนใหญ่โดยเฉพาะนักเรียนชั้น ป.1-2 จะพบปัญหานักเรียนฟันผุและฟันหลอในจำนวนมาก เนื่องจากนักเรียนชั้นประถมส่วนใหญ่จะมีฟันน้ำนมและเป็นช่วงวัยที่ฟันแท้กำลังจะออกทำให้นักเรียนจะฟันคลอน บางทีสอนหนังสืออยู่นักเรียนจะมาบอกว่าฟันตัวเองหลุด บางทีก็เอาฟันของตัวเองมาให้ดูบ้างตามประสาเด็กประถม และการมาตรวจสุขภาพช่องปากของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทำให้ทราบจำนวนนักเรียนที่สุขภาพช่องปาก(ฟัน)ไม่ดีแล้วยังสามารถหาวิธีป้องกันหรือรักษาสำหรับนักเรียนที่มีปัญหาด้านสุขภาพช่องปาก

55151001

บรรยากาศการตรวจสุขภาพช่องปากของนักเรียน เจ้าหน้าที่จะตรวจดูฟันของนักเรียนทุกซี่ และถ้าพบปัญหาจะบันทึกเพื่อเป็นข้อมูลและหาวิธีป้องกันต่อไป

12 ก.ค. 2559


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวกมลวรรณ ไทยเก่ง (ภาคเรียนที่1/2559)ความเห็น (0)