เรื่องเล่า บั้งไฟพญานาค

เรื่องเล่า บั้งไฟพญานาค

บั้งไฟพญานาค หรือสมัยก่อน เรียก บั้งไฟผีเป็นปรากฏการณ์ที่กล่าวกันว่าเห็นที่แม่น้ำโขง ลักษณะเป็นลูกกลมเรืองแสงลอยขึ้นจากน้ำขึ้นไปในอากาศ จำนวนลูกไฟมีรายงานระหว่างหลายสิบถึงหลายพันลูกต่อคืน บั้งไฟพญานาคเกิดช่วงวันออกพรรษาทุกปี ที่จังหวัดหนองคาย อำเภอโพนพิสัย และอำเภอรัตนวาปี ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นดวงไฟของพญานาคเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าที่เสด็จลงมาจากสวรรค์แต่บ้างคนก็บอกว่าเป็นฝีมือมนุษย์เป็นคนทำขึ้นมา แต่บางคนก็เกิดขึ้นตามธรรมชาติ คนในจังหวัดหนองคายส่วนใหญ่เชื่อว่าเป็นดวงไฟของพญานาคจริงๆ

อ้างอิงรูปภาพ http://www.files.palungjit.org

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิชาการพัฒนานิสิตความเห็น (0)